english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
materiali | gradbena fizika | konstrukcije | geotehnika in prometnice | metrologija | knjižnica
Knjižnica ZAG
   
Kontakt
vodja knjižnice:
Metka Ljubešek, univ. dipl. bibl.
e-pošta:
knjiznica@zag.si
telefon:
01 2804-285
faks:
01 2804-484
 
Delovni čas

Za zunanje uporabnike:
od ponedeljka do petka
od 8. do 13. ure

Rok izposoje gradiva: za zunanje uporabnike omejen na 1 mesec za knjige in 1 teden za revije. Posredovanje gradiva in informacij plačujejo zunanji uporabniki po sprejetem ceniku.

Na dom ne izposojamo: gradiva iz priročne knjižnice (enciklopedije, leksikoni, priročniki itd.), zadnjih številk revij in raziskovalnih nalog, ter standardov.

 
   

Knjižnica ZAG

Knjižnica ZAG je specialna knjižnica za področje gradbeništva. Svojim raziskovalcem, strokovnim sodelavcem, pa tudi zunanjim uporabnikom nudi knjižnične in informacijske storitve. Leta 1989 je pričela z izgradnjo lastne računalniško podprte podatkovne zbirke v programu ISIS. Od leta 1996 je knjižnica ZAG polnopravni član sistema COBISS, katerega vzdržuje in razvija IZUM v Mariboru. Z zbirko knjižnega gradiva in vodenjem bibliografij raziskovalcev skupaj z drugimi slovenskimi knjižnicami sodeluje v sistemu vzajemne katalogizacije v virtualni knjižnici Slovenije

Fondi

 • monografije,
 • strokovni časopisi,
 • mednarodni, evropski, slovenski in drugi nacionalni standardi,
 • doktorska, magistrska in diplomska dela,
 • raziskovalne in strokovne naloge
 • objave naših raziskovalcev

Urejenost zbirk

Prost pristop do knjižničnega gradiva:

 • monografij, razporejenih v 25 strokovnih skupin,
 • priročne knjižnice, na voljo samo v čitalnici: leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi,
 • tekoče naročenih časopisov zadnjih 5 let, urejenih po abecedi naslovov, ločeno slovenski in tuji,
 • standardoteke - urejene zbirke različnih standardov: DIN, ISO, BS, EN, SIST, JUS itd.

Gradivo, ki ni prosto dostopno:

 • zbirka raziskovalnih nalog, člankov in sestavkov raziskovalcev ZAG.
 • starejši letniki strokovnih časopisov - knjižnični arhiv

Informacijski viri

Različno knjižnično gradivo je strokovno obdelano in na razpolago uporabnikom. Pri posredovanju informacij so nam v pomoč:

Klasični listkovni katalogi

 • abecedni imenski katalog za knjige,
 • signaturni katalog za knjig, ki služi tudi kot dodatna evidenca izposoje,
 • abecedni katalog za revije,
 • abecedni imenski katalog za raziskovalne naloge, članke in sestavke,
 • geselski katalog za raziskovalne naloge, članke in sestavke.

Računalniški katalogi

 • lokalna zbirka v programu ISIS 2.3
 • on-line dostopna lokalna zbirka ZAGLJ, kjer so podatki o monografijah, serijskih publikacijah in bibliografijah raziskovalcev, ki je hkrati sestavni del vzajemne bibliografsko kataložne zbirke slovenskih knjižnic.

Storitve

Storitve, ki jih nudimo, temeljijo na strokovnosti, sodobni tehnologiji in prijaznosti do uporabnikov. S povezovanjem z drugimi knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi, svojim uporabnikom zagotavljamo dostop do gradiva in informacij z vsega sveta. Uporabniki so vsi zaposleni na ZAG in zunanji uporabniki, dijaki in študenti ter druge fizične in pravne osebe. Nudimo:

Knjižnične storitve

 • izposoja gradiva
 • medknjižnična izposoja
 • posredovanje kopij knjižničnega gradiva

Informacijske storitve

 • klasične poizvedbe
 • računalniške poizvedbe
 • bibliografije

Obveščanje

 • Bilten novosti v knjižnici
 • prospekti založb, razna obvestila