english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
materiali | gradbena fizika | konstrukcije | geotehnika in prometnice | metrologija | knjižnica
Oddelek za konstrukcije
Vodja:
mag. Marjana Lutman
Tajnica:
Nataša Hiršman
Odsek za masivne konstrukcije visokih gradenj
Odsek za masivne inženirske konstrukcije in mostove
Kontrolni organ za žičniške naprave
Odsek za lesene konstrukcije
Odsek za potresno inženirstvo
Odsek za geotehnična sidra
Odsek za dinamiko konstrukcij
Laboratorij za konstrukcije
 
Kontakt
vodja laboratorija:
dr. Uroš Bohinc, univ. dipl. fiz.
e-pošta:
laboratorij.konstrukcije@zag.si
telefon:
01 2804-197
01 2804-270 (tajništvo)
 
Akreditacije - preskušanje
     
Priloge
Predstavitev laboratorija za konstrukcije (PDF, 1,1 Mb)
Crash Test z nadgrajenim servohidravličnim postrojenjem na vzorcih PSA DV6-TT (PDF, 1,3 Mb)
   

Laboratorij za konstrukcije

Dejavnosti

 • preizkušanje betonskih, jeklenih in lesenih konstrukcij ter konstrukcij iz umetnih materialov v laboratoriju ali na terenu. Preizkusi so statični in dinamični, metode preizkušanj so porušne ali neporušne. Preizkuševalna oprema omogoča statične obremenitve do 5000 kN in dinamične obremenitev do sile 1000 kN s frekvencami do 100 Hz.
 • vzdrževanje, modernizacija in izdelava merilne opreme
 • vzdrževanje in izdelava programske opreme za različne merilne instrumente in preizkusne stroje

Najpomembnejša raziskovalna in preizkuševalna oprema

 • preizkuševalna ploščad 14 m x 26 m nosilnosti 1000 kN/m2;
 • enokomponentna potresna miza 1.4 x 2.4 m (koristna masa največ 4000 kg, pospešek največ 6g);
 • enokomponentna potresna miza 1.97 x 3.20 m (koristna masa največ 5000 kg, pospešek največ 5g);
 • dve stiskalnici zmogljivosti 5MN (višina 3.5 m oziroma 6.0 m);
 • enosmerni hidravlični bati Amsler zmogljivosti od 5 kN do 1 MN;
 • dvosmerni programski hidravlični bati Schenck zmogljivosti od 40 kN do 1 MN;
 • hidravlični agregat Schenk in hidravlični agregat Inova s skupno močjo 140 kW in skupnim pretokom olja do 245 l/min pri delovnem tlaku 280 bar;
 • nizko in srednje frekvenčna pulzatorja Amsler;
 • univerzalni sistemi za zajemanje podatkov UPM 60 in UPM 100 (HBM) z možnostjo priključka 220 merilnih kanalov pri statičnih preiskavah;
 • univerzalni ojačevalniki tipa KWS (HBM) z možnostjo priključka 40 merilnih kanalov pri dinamičnih in statičnih preiskavah;
 • vrhunski univerzalni merilni ojačevalniki tipa MGCPlus (HBM) z možnostjo priključka do 13 merilnih kanalov pri dinamičnih in statičnih preiskavah;
 • več 16-kanalnih 16-bitnih merilnih kartic National Instruments za dinamične in statične meritve v laboratoriju in na terenu;
 • programska oprema LabView 7 Express za meritve in analizo izmerjenih vrednosti;
 • veliko število najmodernejših merilnikov sile, tlakov, momentov, deformacij, pomikov, kotov, hitrosti, pospeškov;
 • SMARTEC SOFO, sistem za optične meritve deformacij za dolgotrajen monitoring v laboratoriju in na terenu;
 • laserski interferometer Limtek z natančnostjo do 0.01 m pri kontroliranih pogojih okolja;
 • videoekstenzometer Messphysik z natančnostjo 0.1 m na 100 mm za brezkontaktne meritve;
 • precizni nivelirji in teodoliti Zeiss;
 • precizna totalna postaja TC2003 Leica;
 • elektronski razdaljemer Leica 2002 z natančnostjo 1mm na 10 km;
 • optično grezilo Zeiss;
 • magnetoskopi za magnetno pregledovanje jeklenih vrvi na žičnicah

Nekateri zahtevnejši in zanimivejši preizkusi

 • meritve mostov in viaduktov med provozom uparjalnika za NE Krško na celotni relaciji Koper - Krško
 • obremenilne preizkušnje nadvozov, mostov in viaduktov na novih avtocestnih odsekih
 • geodetske meritve pregrad na hidrocentralah na Dravi, Savi in Soči
 • preizkus konstrukcije nove kabinske žičnice na Voglu
 • meritve potresne odpornosti zidov na Castello di Sopra v Spilimbergu (Italija)
 • simulacija potresnih obremenitev na potresni mizi in preizkus več modelov zidanih zgradb