english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
materiali | gradbena fizika | konstrukcije | geotehnika in prometnice | metrologija | knjižnica
Oddelek za konstrukcije
Vodja:
mag. Marjana Lutman
Tajnica:
Nataša Hiršman
Odsek za masivne konstrukcije visokih gradenj
Odsek za masivne inženirske konstrukcije in mostove
Kontrolni organ za žičniške naprave
Odsek za lesene konstrukcije
Odsek za potresno inženirstvo
Odsek za geotehnična sidra
Odsek za dinamiko konstrukcij
Laboratorij za konstrukcije
    
Kontakt
vodja odseka:
dr. Iztok Klemenc, univ.dipl.inž.grad.
e-pošta:
geotehnicna.sidra@zag.si
telefon:
01 2804-426
01 2804-270 (tajništvo)
        
Raziskovalci - bibliografija
dr. Iztok Klemenc,
univ.dipl.inž.grad.
   
Priloge
Predstavitev odseka za geotehnična sidra (PDF, 824 Kb)
   

Odsek za geotehnična sidra

Dejavnosti:

Aktivnosti odseka se izvajajo v sklopu gradnje novih sidranih objektov in tekočega izvajanja geotehničnih sider predvsem pri:

 • opornih in podpornih konstrukcijah pri gradnji objektov v sklopu nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ostalih cestnih ter železniških povezav,
 • sidranju podpornih konstrukcij pri izkopih (pilotnih sten, uvrtanih pilotov, obrizganih brežin ipd.),
 • za zagotavljanje stabilnosti hidrotehničnih konstrukcij ter vzpostavljanje ugodnega napetostnega stanja in preprečevanje deformacij pri visokih pregradah,
 • prevzemu vzgonskih sil podzemnih gradenj, ter pri temeljih in kleteh, na katere delujejo podzemne vode,
 • varovanje in utrjevanje odprtin pri podzemnih gradnjah, tunelogradnji in pokritih vkopih,
 • varovanju in utrjevanju naravnih brežin ter nasipov,
 • sidranju opornikov premostitvenih objektov,
 • sidranju ekscentrično obremenjenih temeljev,
 • sanaciji nestabilnih pobočij in plazov,
 • zaščiti sten gradbenih jam.

Prednapeta geotehnična sidra

 • izvajanje celovite kontrole kakovosti v sklopu:
  • preverjanja nosilnosti vgrajenih prednapetih sidrih: od preiskav na preskusnih sider za ugotavljanje zunanje mejne nosilnosti na lokaciji objekta do preskusov napenjanja sider objekta,
  • preverjanja stanja protikorozijske zaščite vgrajenih trajnih prednapetih sider: meritve izolacijske (RI) in ozemljitvene (RII) upornosti,
 • vodenje postopkov izvedbe preiskav prednapetih sider do porušitve,
 • vrednotenje in analiza rezultatov preiskav prednapetih sider ter določitev parametrov za napenjanje sider objekta z lastno programsko opremo.

Pasivna geotehnična sidra

 • izvajanje izvlečnih preskusov raznih tipov pasivnih sider v sklopu kontrole kakovosti:
  • projektni raziskovalni preskusi,
  • preskusi primernosti,
  • preskusi sprejemljivosti.

Skupne dejavnosti področja za vse tipe geotehničnih sider:

 • certificiranje sider in izvajanje stalnega nadzora kontrole proizvodnje,
 • certificiranje vgradnje in izvajanje stalnega nadzora vgrajevanja sider,
 • kontrola izvedbenih postopkov in vgrajevanja geotehničnih sider,
 • izdelava ekspertiz in mnenj o izvedenih sidranjih oziroma sidranih objektih,
 • izdelava posebnih tehničnih pogojev za geotehnična sidra,
 • izdelava dokumentacije za izvajanje kontrole vgrajevanja geotehničnih sider,
 • v sodelovanju z ostalimi organizacijskimi enotami Zavoda:
  • izvajamo mehansko preskušanje sklopov sider,
  • zagotavljamo geotehnično spremljavo vrtanja vrtin sider,
  • izvajamo laboratorijske preiskave sestavnih elementov oziroma sklopov sider,
  • opravljamo preglede sidranih objektov oziroma vgrajenih sider, ugotavljamo njihovo stanje in sodelujemo pri izdelavi strokovnih mnenj o stanju obstoječih sidranih objektov.

Preskuševalna oprema:

 • napenjalna garnitura Powerteam s hidravličnim agregatom P55 z batom RH 503,
 • dinamometer 1000 kN s prikazovalnikom sile WIGAmeter N100,
 • digitalni merilnik Novotechnik TRS100 T.12 na stojalu,
 • merilnik izolacijske upornosti Smartec proizvajalca Metrel,
 • merilnik ozemljitvene upornosti Smartec proizvajalca Metrel.

Pomembnejši raziskovalni in razvojni projekti:

 • razvojno-raziskovalna naloga DARS, d.d. "Vgradnja in preskušanje testnih sider na severnem portalu predora v Zideh" (1997),
 • razvojno-raziskovalna naloga DARS, d.d. "Dopolnitev kriterijev za vgradnjo trajnih geotehničnih sider" (2003),
 • razvojno-raziskovalna naloga DARS, d.d. "Racionalizacija pri uporabi trajnih geotehničnih sider - drugi del" (2006).