english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
tehnična soglasja | certifikati | EPD | izobraževanje | interoperabilnost
Certifikati
ZAG Ljubljana
Certifikacijska služba
Dimičeva 12
1000 Ljubljana
Certifikacijska služba
Pregled izdanih certifikatov
Odločbe ZAG Ljubljana
   

Pregled izdanih certifikatov

V pregledu niso prikazani certifikati, ki jim je veljavnost potekla oziroma so preklicani ali umaknjeni. Za dodatne informacije glede teh certifikatov se obrnite na Certifikacijsko službo ZAG Ljubljana (certifikati@zag.si, 01 / 2804 208)

Certifikati
naročniki:
tipi certifikatov:
družine proizvodov:
vrste proizvodov:
išči:
oznaka / tip proizvod / naročnik izdan /
velja do
poglej 1404-CPR-2372
Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (CPR, SIST EN, 2+)
Obojestransko emajlirane kovinske dimniške priključke T200 N1 D Vm L80040 O(375)NM; fi 120 mm
ELEKTROLIMEX D.O.O. PREDUZEĆE
03.07.2014
03.07.2015
poglej 1404-CPR-2374
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (CPR, SIST EN, 1)
Stalna vertikalna cestna signalizacija Družina proizvodov: Stebrički za pritrjevanje stalnih vertikalnih prometnih znakov, znotraj področja, ki ga pokriva spodaj navedeni standard karakteristike pri udarcu vozila: razred 0
SIGNALGRAD D.O.O.
03.07.2014
03.07.2016
poglej 1404-CPR-2373
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (CPR, SIST EN, 1)
Stalna vertikalna cestna signalizacija Družina proizvodov: Plošča znaka s folijo in objemko ter plošča znaka z objemko, znotraj področja, ki ga pokriva spodaj navedeni standard
SIGNALGRAD D.O.O.
03.07.2014
03.07.2016
poglej 1404-CPR-2367
Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (CPR, SIST EN, 2+)
Kameni agregat kot agregat za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest
ŠKOBERNE FRANČIŠEK S.P.
02.07.2014
02.07.2016
poglej 1404-CPR-2368
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (CPR, SIST EN, 1)
Jeklene cestne varnostne ograje LOS CO - H2W4 - SRE - OBJEKT
LOS CO d.o.o.
02.07.2014
02.07.2017
poglej 1404-CPR-2371
Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (CPR, SIST EN, 2+)
Kameni agregat kot agregat za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest in kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.
02.07.2014
02.07.2019
poglej 1404-CPR-2366
Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (CPR, SIST EN, 2+)
Agregati za beton, agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine in agregati nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest (le za hidravlično vezane materiale)
ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA
30.06.2014
30.06.2019
poglej REG2-0004-03-ZGPro1-2385
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (ZGPro-1, STS, 1+)
Rezana in krivljena armatura ter rezane in krivljene armaturne mreže
CPG, D.D.
27.06.2014
10.04.2019
poglej 1404-CPR-2352
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (CPR, SIST EN, 1)
Stalna vertikalna cestna signalizacija, Družina proizvodov: Stebrički za pritrjevanje stalnih vertikalnih prometnih znakov, znotraj področja, ki ga pokriva spodaj navedeni standard
SIGNACO
23.06.2014
23.06.2019
poglej 1404-CPR-2363
Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (CPR, SIST EN, 2+)
Agregati za beton, agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine in agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest
SGP POMGRAD - GM, D.O.O.
20.06.2014
20.06.2019
poglej 1404-CPR-2364
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (CPR, SIST EN, 1)
Stalna vertikalna cestna signalizacija, Družina proizvodov: Plošča znaka s folijo in objemko ter plošča znaka z objemko, znotraj področja, ki ga pokriva spodaj navedeni standard
MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. Nov
20.06.2014
20.06.2019
poglej 1404-CPR-2365
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (CPR, SIST EN, 1)
Stalna vertikalna cestna signalizacija, Družina proizvodov: Stebrički za pritrjevanje stalnih vertikalnih prometnih znakov, znotraj področja, ki ga pokriva spodaj navedeni standard karakteristike pri udarcu vozila: razred 0
MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. Nov
20.06.2014
20.06.2019
poglej REG2-0004-03-ZGPro1-2359
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (ZGPro-1, STS, 1)
Kovinska požarna vrata KD 30, požarna odpornost: EI2 30
DERŽIČ RUDOLF, S.P.
19.06.2014
27.05.2019
poglej REG2-0004-03-ZGPro1-2360
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (ZGPro-1, STS, 1)
Kovinska požarna vrata KD 60, požarna odpornost: EI2 60
DERŽIČ RUDOLF, S.P.
19.06.2014
27.05.2019
poglej REG2-0004-03-ZGPro1-2361
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (ZGPro-1, STS, 1)
Kovinska požarna vrata KD 90, požarna odpornost: EI2 90
DERŽIČ RUDOLF, S.P.
19.06.2014
27.05.2019
(vseh certifikatov: 607 / pogojem iskanja ustreza: 607 )