Home/O NAS/Akreditacije in pooblastila

Vodenje kakovosti

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) ima vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki vključuje zahteve standardov ISO 9001, EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17065 in EN ISO/IEC 17020 in upošteva relevantno zakonodajo in druge zahteve, ki izhajajo iz področij delovanja inštituta.

Sistem vodenja ZAG s svojimi mehanizmi omogoča in zagotavlja preglednost, sledljivost, zaupnost, nepristranskost in neodvisnost ter strokovnost in odgovornost. Z akreditacijo in pridobljenimi certifikati ter pooblastili dokazujemo, da storitve, ki jih ponujamo našim strankam in partnerjem, ohranjajo visoko raven kakovosti.

Sistem vodenja ZAG je certificiran pri Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ) po standardu ISO 9001.

Prva podelitev: 14.9.2007

Zadnja sprememba: 14.9.2021

Certifikat SIQ: Q-1112

Certifikat IQNET: Q-1112

Akreditacije

Aktivnosti preskušanja in kalibriranja so akreditirane pri Slovenski akreditaciji (SA) po standardu EN ISO/IEC 17025.

Preskusni laboratorij

Prva podelitev: 11.11.1999

Listina SA: LP 005

Priloga k listini LP-005

Kalibracijski laboratorij

Prva podelitev: 21.4.2000

Listina SA: LK-009

Priloga k listini LK-009

Aktivnosti certificiranja so akreditirane pri Slovenski akreditaciji (SA) po EN ISO/IEC 17065.

Certifikacijski organ

Prva podelitev: 3.11.2003

Listina SA: CP-002

Priloga k listini CP-002

Pooblastila

Na harmoniziranem področju gradbenih proizvodov je ZAG priglašen pri Evropski Komisiji po EU Uredbi št. 305/2011 (CPR):

Na nacionalnem zakonodajnem področju gradbenih proizvodov, po Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), ima ZAG imenovanja resornega ministrstva:

Postopke odobritve embalaže za prevoz nevarnega blaga ZAG izvaja po pooblastilu resornega ministrstva po Zakonu o prevozu nevarnega blaga (ZPNB), z upoštevanjem Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR):

Za izvajanje strokovnih tehničnih pregledov žičniških naprav po Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) ima ZAG pooblastilo pristojnega ministrstva:

Preskusni laboratoriji ZAG: Seznam odločb april 2022

O NAS
KONTAKTNE OSEBE

Vodja:
Tinkara Kopar
univ. dipl. inž. kem. inž.
e-pošta: tinkara.kopar@zag.si
Telefon: 01 280 45 56