Evidenčna naročila

Evidenčna naročila oddana od 1.1.2020 do 31.12.2020, vrednost enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v 21. čl. ZJN-3

Zap. št. Interna oznaka Datum Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 266/2020 04.02.2020 splošno področje blago Izdelava sistema za zagotavljanje popolne klime v prostoru po ponudbi 20-010-000011 z dne 29.01.2020 v laboratoriju 210 18.804,60 KLIMA KOMFORT d.o.o.
2 293/2020 07.02.2020 splošno področje gradnja Ureditev prostora v voznem parku za namen vzdrževanja 14.408,04 BOM, Borut Marinšek s.p.
3 311/2020 11.02.2020 splošno področje blago Magnetno induktivna naprava 13.500,00 AMC Instruments s.r.l.
4 306/2020 11.02.2020 splošno področje blago Plinski piknometer 12.373,00 Anton Paar d.o.o.
5 554/2020 06.03.2020 splošno področje storitev Strokovno tehnična pomoč Komisiji ZAG za spremljanje in nadzor izgradnje PL Logatec 14.880,00 IN.CO INVEST
6 739/2020 06.05.2020 splošno področje storitev Opravljanje storitev vzdrževanja in upravljanja 17.000,00 AGENDA D.O.O.
7 1022/2020 01.06.2020 splošno področje storitev Najem vozila MOOG 30.000,00 DARS D.D.
8 1379/2020 19.08.2020 splošno področje blago Tlačna merilna preproga po predračunu 15.512,00 SPI SENSOR PRODUCTS INC.
9 1694/2020 13.10.2020 splošno področje blago Dobava in montaža klima naprav “Dobrovce” 10.738,20 KLIMATEH d.o.o.
10 1717/2020 15.10.2020 splošno področje storitev Ekspertno sodelovanje pri projektu ADRISEISMIC 11.700,00 GRAS, D.O.O.
11 1715/2020 16.10.2020 splošno področje blago Nabava, dobava in montaža notranjih vrat “Dobrovce” 10.500,00 MIZARSTVO PIVEC, d.o.o.
12 1956/2020 23.10.2020 splošno področje storitev Najem vozila MOOG 38.000,00 DARS D.D.
13 1815/2020 02.11.2020 splošno področje storitev Svetovanje na področju odnosov z javnostjo na projektu EIT Urban Mobility Hub Slovenia 11.500,00 PRISTOP D.O.O.
14 1925/2020 03.11.2020 splošno področje blago xrfuse1: 1 crucible per loading with high purity ceramics hol (preparation ot glass disk tor XRF or solution tor ICP) lncluding starting kit 25.009,10 XRF Scientific
15 1955/2020 20.11.2020 splošno področje blago Elektroinstalacijska dela “Dobrovce” 22.574,39 ILOVAR JOŽKO S.P.
16 1968/2020 24.11.2020 splošno področje blago xrfuse1: 1 crucible per loading with high purity ceramics hol (preparation ot glass disk tor XRF or solution tor ICP) lncluding starting kit 25.009,10 XRF Scientific
17 2103/2020 25.11.2020 splošno področje storitev Najem vozila MOOG 30.000,00 DARS D.D.
18 2042/2020 01.12.2020 splošno področje blago Izvedba kompletnih vodovodnih in strojnih instalacij “Dobrovce” 19.402,21 ELVOD, Enver Dizdarević s.p.
19 2160/2020 10.12.2020 splošno področje storitev Svetovanje in pomoč pri oblikovanju RIS dokumenta 18.900,00 DELTAPLAN, d.o.o.
20 2161/2020 17.12.2020 splošno področje storitev Najava ocenjevanja 13.300,25 SLOVENSKA AKREDITACIJA
21 2213/2020 29.12.2020 splošno področje storitev Priprava SI in EU tehnične patentne dokumentacije, izdelava tehničnih risb, komunikacija z uradom in utemeljevanje izuma, argumemntacija patentnih zahtevkov, plačilo pristojbin za prijave, pridobitev pozitivnega mnenja urada EPO 11.900,00 EKSTERA d.o.o.

Evidenčna naročila oddana od 1.1.2019 do 31.12.2019, vrednost enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v 21. čl. ZJN-3

Zap. št. Interna oznaka Datum Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 2502/2019 21.11.2019 splošno področje storitev Vzdrževalni servis 1 x letno za XRadia Micro XCT-400 10.298,40 CARL ZEISS D.O.O.
2 2727/2019 17.12.2019 splošno področje storitev Svetovanje pri vodenju več postopkov oddaje naročil male vrednosti 10.700,00 PRAETOR d.o.o.
3 1364/2019 20.6.2019 splošno področje storitev Izdelava dveh pisaren v pritličju – avla 11.108,30 BOM, Borut Marinšek s.p.
4 968/2019 8.5.2019 splošno področje storitev Izdelava sistema centralnega zaklepanja 13.540,08 BOŠNJAK ZVONKO S.P.
5 2402/2019 12.11.2019 splošno področje storitev Najem vozila MOOG 15.000,00 DARS D.D.
6 2632/2019 6.12.2019 splošno področje storitev Najem vozila MOOG 15.000,00 DARS D.D.
7 522/2019 11.3.2019 splošno področje blago Korozijska slana komora za preizkuse po standardu SIST EN ISO 9227:2017 15.287,33 MIKRO+POLO, D.O.O.
8 2643/2019 6.12.2019 splošno področje blago Ampule za izotermni kalorimeter 15.480,00 LABTIM d.o.o.
9 2665/2019 11.12.2019 splošno področje storitev Obnova prostora v kleti pred XRD sistemom 15.483,70 KLIMA KOMFORT d.o.o.
10 2689/2019 12.12.2019 splošno področje storitev Rekonstrukcija mostnega dvigala 16t po ponudbi MD-1025-A z dne 21.11.2019 15.650,00 LSC LJUBLJANA d.o.o.
11 1046/2019 16.5.2019 splošno področje storitev Prenovitvena dela prehoda med novo in staro stavbo po ponudbi št.23/2019 z dne 06.05.2019 15.999,00 BRINŠEK BOJANA S.P.
12 1155/2019 28.5.2019 splošno področje storitev Izdelava novih stropnih oblog in slikopleskarska dela v stavbi OGM 1 nadst. 17.493,50 BUKI – MATEJ BUKOVEC S.P.
13 207/2019 29.1.2019 splošno področje blago Merilna oprema 17.961,79 MonoDAQ d.o.o.
14 1743/2019 22.8.2019 splošno področje storitev Komunikacijska podpora za ZAG 70. letnico 18.000,00 STRATKOM d.o.o.
15 2578/2019 2.12.2019 splošno področje storitev Izdelava spletne aplikacije eMost. 19.150,00 Evelina Tement Gavrič s.p.
16 2574/2019 29.11.2019 splošno področje storitev Svetovanje na področju odnosov z javnostmi 19.200,00 PRISTOP D.O.O.
17 816/2019 15.4.2019 splošno področje storitev Svetovanje in izvedba izobraževanj za sistem kakovosti ZAG 19.440,00 Institut SCIENTIS
18 2275/2019 28.10.2019 splošno področje storitev Kemijske analize petnajstih parametrov v vodnih izlužkih 19.440,00 INSTITUT JOŽEF STEFAN
19 841/2019 18.4.2019 splošno področje blago Reometer (dodatna oprema) 19.734,00 Anton Paar d.o.o.

Evidenčna naročila oddana od 1.1.2018 do 31.12.2018, vrednost enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v 21. čl. ZJN-3

Zap. št. Interna oznaka Datum Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 14/2018 4.1.2018 splošno področje blago Dobava tujih znanstvenih in strokovnih časopisov ter časnikov v letu 2018 12.248 DZS, d.d.
2 139/2018 25.1.2018 splošno področje storitev Obnova kabin dveh dvigal in obnova vrat 16.036 Thyssenkrupp dvigala d.o.o.
3 327/2018 26.4.2018 splošno področje blago Senzorji deformacije in temperature za monitoring Ravbarkomanda 15.277 TRCpro d.o.o.
4 556/2018 26.4.2018 splošno področje blago Oprema za monitoring Dewesoft 17.337,00 DEWESoft d.o.o.
5 608/2018 26.4.2018 splošno področje blago Najem viseče platforme 17.000,00 REITINGER GmbH
6 626/2018 7.5.2018 splošno področje blago Najem viseče platforme 17.000,00 REITINGER GmbH
7 628/2018 7.5.2018 splošno področje blago Najem vozila MOOG 18.000,00 DARS D.D.
8 797/2018 1.6.2018 splošno področje blago UV A komora 13.824,19 Q-LAB EUROPE Ltd
9 800/2018 4.6.2018 splošno področje blago Najem viseče platforme 19.000,00 REITINGER GmbH
10 806/2018 4.6.2018 splošno področje blago FT-IR spektrometer 17.597,45 OMEGA D.O.O.
11 806/2018 19.6.2018 splošno področje storitev Kemijske analize izlužkov 19.900,00 INSTITUT JOŽEF STEFAN
12 916/2018 20.6.2018 splošno področje storitev Kemijske analize izlužkov 18.620,00 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRA
13 999/2018 6.7.2018 splošno področje blago Nakup in/ali zakup microsoft programske opreme, št. JN2018 KPP-01_145 12.295,08 TELEKOM SLOVENIJE D.D.
14 1039/2018 12.7.2018 splošno področje blago PK oprema za meritve zmehčišča 14.378,10 Anton Paar d.o.o.
15 1087/2018 26.7.2018 splošno področje storitev Izkop Gradbene jame 13.560,00 TREVEN INŽENIRING d.o.o.
16 1110/2018 1.8.2018 splošno področje storitev Letni servis naprave mikrotomograf 18.550,00 CARL ZEISS D.O.O.
17 1300/2018 12.9.2018 splošno področje blago Diskovno polje – SAN 16.891,00 ZELINKA d.o.o.
18 1301/2018 12.9.2018 splošno področje blago Strežnik 2x 13.988,00 ZELINKA d.o.o.
19 1383/2018 1.10.2018 splošno področje blago Najem vozila MOOG 20.000,00 DARS D.D.
20 1402/2018 3.10.2018 splošno področje storitve Kemijske analize izlužkov 18.620,00 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRA
21 1456/2018 10.10.2018 splošno področje storitve Nadgradnja klimatskih naprav v strojnici v 6. nadstropju 18.178,97 T3 TECH, d.o.o.
22 1551/2018 24.10.2018 splošno področje blago Prenosni merilnik resonančne frekvence 14.850,00 AIF Management BVBA
23 1583/2018 29.10.2018 splošno področje storitve Priprava asfaltiranega parkirišča ob Varilskem inštitutu 15.215,75 HOSTA IN CVET d.o.o.
24 1770/2018 27.11.2018 splošno področje blago Liofilizator 16.838,16 DONAU LAB D.O.O., LJUBLJANA
25 1785/2018 28.11.2018 splošno področje storitve Izdelava ekspertiz na območju rudnika Sitarjevec 19.900,00 GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE

Evidenčna naročila oddana od 1.1.2017 do 31.12.2017, vrednost enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v 21. čl. ZJN-3

Zap. št. Interna oznaka Datum Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 25/2017 9.1.2017 splošno področje blago Dobava tujih znanstvenih in strokovnih časopisov ter časnikov v letu 2017 10.500 TAN TIEN, Milada Djaniš s.p.
2 66/2017 12.1.2017 splošno področje blago Bombni kalorimeter 6200CL s sistemom za dovajanje temperirane vode 19.900 PARR INSTRUMENT Gmbh
3 74/2017 13.1.2017 splošno področje storitve Izvedba notranje revizije za poslovna leta 2016 do 2018 14.250 REALINEA d.o.o.
4 232/2017 17.2.2017 splošno področje blago Zamenjava računalnika X-radia XCT-400 novi pc upgrade win7 16.500 CARL ZEISS d.o.o.
5 373/2017 16.3.2017 splošno področje blago Merilnik prepustnosti geosintetikov 17.542 LENZING INSTRUMENTS Gmbh & Co.
6 447/2017 3.4.2017 splošno področje blago Pohištvo – obnova pisarn v 2. in 3. nadstropju nova zgradba 18.470 ATLAS OPREMA d.o.o.
7 794/2017 14.6.2017 splošno področje blago Agilent HPLC sistem 14.680 CHEMASS d.o.o.
8 893/2017 4.7.2017 splošno področje blago Merilni ojačevalniki 15.000 DEWESoft d.o.o.
9 900/2017 6.7.2017 splošno področje blago Senzorji deformacije in temperature 15.223 TRCpro d.o.o.
10 981/2017 28.7.2017 splošno področje storitve Izdelava in dostava betonskih elementov 14.769 RAU-Betonfertigteile Gmbh & Co.
11 994/2017 3.8.2017 splošno področje blago SOFO senzorji in čitalna enota za potrebe monitoringa viadukta Ravbarkomanda 19.800 SMARTEC
12 1063/2017 25.8.2017 splošno področje blago Avtomatska žaga 14.602 COOPER RESEARCH TEHNOLOGY
13 1086/2017 31.8.2017 splošno področje storitve Prevzem kretnic pri proizvajalcu VOSSLOH Niš in kretnic na gradbišču CE-Laško 11.000 BUREAU VERITAS d.o.o.
14 1274/2017 5.10.2017 splošno področje blago Nakup vozila DACIA Duster Laureate 1.5dCi/110KM 4×4 14.500 AVTOHIŠA REAL d.o.o.
15 1324/2017 17.10.2017 splošno področje blago Nadomestni deli triaksialnih celic 14.028 GDS Instruments
16 1372/2017 25.10.2017 splošno področje blago Oprema za kontrolo zgoščenosti tal 11.453 SOL SOLUTION
17 1733/2017 19.12.2017 splošno področje storitve Meritve na viaduktu 13.934 CESTEL d.o.o.

Evidenčna naročila oddana od 1.4.2016 do 31.12.2016, vrednost enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v 21. čl. ZJN-3

Zap. št. Interna oznaka Datum Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 487/2016 7.4.2016 splošno področje blago Georadarski sistem Hilti X-Scan PS 1000 15.072 Hilti Slovenija d.o.o.
2 621/2016 11.5.2016 splošno področje storitve Kemijske analize izlužkov 17.316 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
3 887/2016 8.7.2016 splošno področje blago Detektor z računalnikom 10.500 AMC Instruments s.r.l.
4 919/2016 19.7.2016 splošno področje blago Vrvni detektor 16.500 AMC Instruments s.r.l.
5 1130/2016 16.9.2016 splošno področje storitve Najem vozila Moog 15.000 DARS d.d.
6 1206/2016 3.10.2016 splošno področje blago Nakup vozila RENAULT TREFIC FURGON Podaljšana kabina L1H1P2 Energy dci 125KM 19.800 Avtohiša Real d.o.o.
7 1418/2016 16.11.2016 splošno področje blago Rezervni deli za triaksialno napravo – triaksialne celice 19.923 GDS Instruments
8 1534/2016 30.11.2016 splošno področje blago Elektro oprema za triaxialne celice 19.428 GDS Instruments
9 1549/2016 2.12.2016 splošno področje blago Licence MATLAB 19.928 GAMAX LABORATORY SOLUTIONS LTD