A
Miroslav Adlešič, mag. inž. str.
Odsek za vzdrževanje in gospodarjenje s cestami
Tanja Antić, univ. dipl. inž. metal. in mater.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
dr. Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za mostove in inženirske objekte
dr. Boris Azinović, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za lesene konstrukcije
B
dr. Mirjam Bajt Leban, univ. dipl. inž. met.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
Milenko Benčina, prometni tehnik
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
Aleksander Bergant, dipl. inž. str.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
dr. Janez Bernard, dipl. inž. kem. tehn., spec.
Laboratorij za polimerne materiale
Klavdija Beton, mag. prav.
Pravna služba
Žiga Bevc, geodetski tehnik
Odsek za geotehniko
Aleš Bizjak, dipl. inž. geotehnol. in rud. (UN)
Odsek za geotehniko
Dušan Blešč, voznik cestnih motornih vozil
Avtopark
dr. Urška Blumauer, mag. inž. grad.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
Darko Bogataj, lesar široki profil
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
David Bogataj, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za geotehniko, Služba za zunanjo kontrolo kvalitete del in materialov
dr. Uroš Bohinc, univ. dipl. fiz.
Laboratorij za konstrukcije
Mateja Bohinc Niculović, dipl. inž. geod. (VS)
Laboratorij za asfalte in bitumenske proizvode
Dušanka Bohinc Starič, dipl. inž. kem. tehnol.
Laboratorij za asfalte in bitumenske proizvode
Rok Bregar, dipl. inž. grad.
Odsek za mostove in inženirske objekte
Matej Brinar, gradbeni tehnik
Laboratorij za konstrukcije
Jonay Brito Garcia, BS Geo.
Odsek za požarne raziskave in inovacije
Marko Brodnik, geološki tehnik
Odsek za geotehniko
Ana Brunčič, mag. inž. grad.
Laboratorij za beton
C
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. grad.
Služba za tehnične ocene in soglasja, Odsek za stavbe in potresno inženirstvo
Martin Capuder, mag. inž. les.
Odsek za lesene konstrukcije
Mateja Cergol, mag. posl. ved
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Branko Cerut, univ. dipl. inž. el.
Laboratorij za metrologijo
Ines Cilenti, M.Sc.
Odsek za požarne raziskave in inovacije
Jelka Helena Cronin, MSc (Civ.Eng.) ZDA
Služba za zunanjo kontrolo kvalitete del in materialov
Č
Matej Černic, kemijski tehnik
Vložišče, Avtopark
Janko Čretnik, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
D
doc. dr. Sabina Dolenec, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Sabina Drnovšek, dipl. inž. kem. tehnol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
mag. Dušica Drobnič, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za stavbe in potresno inženirstvo
dr. Vilma Ducman, univ. dipl. inž. kem. inž.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Đ
Đorđe Đukić, mag. inž. grad.
Odsek za mostove in inženirske objekte
dr. Marija Đurić, mag. kem.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
F
Pavle Fenjveši, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za stavbe in potresno inženirstvo
Stojan Ferlič, inž. grad.
Laboratorij za asfalte in bitumenske proizvode
doc. dr. Karmen Fifer Bizjak, univ. dipl. inž. geol.
Oddelek za geotehniko in prometnice
Matej Frešer, dipl. inž. grad.
Laboratorij za beton
G
mag. Nina Gartner, dipl. inž. fiz.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
Damijana Gašper, inž. usnj. pred. tehnol.
Sekretariat
Dominik Gerdej, univ. dipl. inž. str.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
Andraž Geršak, univ. dipl. inž. geol.
Odsek za geotehniko
dr. Mateja Golež, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Daša Golinar, gradbeni tehnik
Geodezija
Olga Golob, gradbeni tehnik
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Alen Gril, gradbeni tehnik
Odsek za geotehniko
Milan Grkman, univ. dipl. inž. str.
Odsek za kovinske in polimerne konstrukcije
Rok Groznik, inž. grad.
Vzdrževanje infrastrukture
Simon Grum, mag. inž. str.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
H
dr. Jože Hafner, univ. dipl. inž. str.
Laboratorij za gradbeno fiziko
dr. Lucija Hanžič, univ. dipl. inž. grad.
Laboratorij za beton
Doron Hekič, mag. inž. grad.
Odsek za mostove in inženirske objekte
Nataša Hiršman, administrativni tehnik
Sekretariat
dr. Miha Hiti, univ. dipl. inž. el.
Laboratorij za metrologijo
Matjaž Hlebš, inž. stroj.
Laboratorij za konstrukcije
Rastjan Hmeljak, dipl.inž.navt.
Služba za razvojno-inovacijsko partnerstvo, Služba za projektno podporo
Polona Holer, dipl.ekon. (VS)
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Petra Horvat, univ. dipl. kem.
Služba za projektno podporo
dr. Barbara Horvat, univ. dipl. fiz.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale, Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Simon Hrovat, gradbeni tehnik
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
Sara Hutinović, Bachelor - inženir geologije
Odsek za geotehniko
I
Anja Ilenič, mag. inž. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Bernardka Istenič, ekon.
Certifikacijska služba
J
Nataša Jager
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Jana Jančar, dipl. upr. org.
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Marjan Japelj, univ. dipl. fiz.
Certifikacijska služba
Petra Jelenc, mag. inž. teh. var.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
Prof. Grunde Jomaas, PhD.
Odsek za požarne raziskave in inovacije
doc. dr. Sabina Jordan, univ. dipl. inž. arh.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo, Služba za razvojno-inovacijsko partnerstvo
ddr. Aleš Jug, univ. dipl. oec., var. inž.
Odsek za požarne raziskave in inovacije
Katarina Jugovic, univ. dipl. upr. org.
Služba za projektno podporo, Vložišče
K
Rafael Kajzer, inž. grad.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Nina Kalan, dipl. biol. (UN)
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Jan Kalin, univ. dipl. fiz.
Odsek za mostove in inženirske objekte
Siva Ram Karumanchi, PhD.
Odsek za geotehniko
Ema Kemperle, dipl. inž. kem. tehnol.
Služba za odnose z javnostmi, Služba za razvojno-inovacijsko partnerstvo
dr. Iztok Klemenc, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za kovinske in polimerne konstrukcije
Klemen Klemenčič, dipl. prav. (UN)
Pravna služba, Služba za razvojno-inovacijsko partnerstvo
Jana Klemenčič Jelovčan, univ. dipl. prav.
Pravna služba
Miloš Kmet, gimnazijski maturant splošne gimnazije
Laboratorij za asfalte in bitumenske proizvode
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo, Služba za razvojno-inovacijsko partnerstvo
dr. Nataša Knez, univ. dipl. inž. el.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
Tomaž Koklič, univ. dipl. inž. str.
Laboratorij za metrologijo
mag. Darko Kokot, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za vzdrževanje in gospodarjenje s cestami
Petra Kolarec, mag. posl. ved
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Sabina Koporec, dipl. upr. org.
Služba za tehnične ocene in soglasja
dr. Lidija Korat Bensa, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
dr. Tadeja Kosec, univ. dipl. kem.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
dr. Mirko Kosič, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za mostove in inženirske objekte
dr. Mateja Košir, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale, Služba za prenos znanja
Matjaž Kovačič, dipl. inž. el.
Laboratorij za metrologijo
Vesna Krajnc Brodar, univ. dipl. inž. geol.
Certifikacijska služba
Anton Kranjc, inž. grad.
Laboratorij za beton
mag. Andrej Kranjc, dipl. inž. fiz.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
dr. Maja Kreslin, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za mostove in inženirske objekte
dr. Urška Kropf, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
Vodstvo
dr. Meta Kržan, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za stavbe in potresno inženirstvo
Tom Kunaver, mag. inž. str.
Odsek za kovinske in polimerne konstrukcije
Primož Kurinčič, dipl. ekon.
Služba za zunanjo kontrolo kvalitete del in materialov
Davor Kvočka, Doctor of Philosophy, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
L
Renata Lah, kemijski tehnik
Sekretariat
Maja Lampe, poslovna sekretarka
Certifikacijska služba
izr. prof. dr. Andraž Legat, univ. dipl. fiz.
Vodstvo, Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
dr. Stanislav Lenart, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za geotehniko, Služba za zunanjo kontrolo kvalitete del in materialov
Anja Lešek, mag. inž. ok. grad.
Laboratorij za gradbeno fiziko
Barbara Likar, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za geotehniko
Metka Ljubešek, univ. dipl. bibl. in soc. kult.
Knjižnica
doc. Andrea Lucherini, PhD.
Odsek za požarne raziskave in inovacije
mag. Marjanca Lutman, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za stavbe in potresno inženirstvo
M
Roman Maček, kemijski tehnik
Laboratorij za metrologijo
Simona Maček, gimnazijski maturant splošne gimnazije
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Jure Maček, kom. inž.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Jure Mally, dipl. inž. rač. in inf. (VS)
Center za informatiko
doc. dr. Katja Malovrh Rebec, univ. dipl. inž. arh.
Laboratorij za gradbeno fiziko
Lucia Mancini, PhD
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Laetitia Marrot, PhD
Odsek za požarne raziskave in inovacije
dr. Alenka Mauko Pranjić, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
mag. Matej Michelizza, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Center za informatiko
Funkcija: Vodja centra za informatiko
mag. Egon Milost, univ. dipl. inž. grad.
Certifikacijska služba
Dragan Mitić, kuhar-natakar
Vzdrževanje infrastrukture
doc. dr. Ana Mladenović, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
dr. Petra Močnik, univ. dipl. kem.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
dr. Maruša Mrak, mag. inž. geol.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Adem Mujanović, mag. inž. geol.
Laboratorij za beton
Renato Mulec, inž. grad.
Odsek za geotehniko
Martina Murko Gajšek, mag. turiz.
Služba za razvojno-inovacijsko partnerstvo
Mojca Mušič, fotograf
Vložišče
doc. dr. Branka Mušič, univ. dipl. kem.
Odsek za funkcionalne materiale
N
dr. Peter Nadrah, mag. farm.
Odsek za funkcionalne materiale
Marija Nagode, inž. kem. tehnol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Lucija Nared, mag. bibl., inf. in zal. štud.
Knjižnica
Luka Naumovski, mag. inž. grad.
Odsek za lesene konstrukcije
O
Primož Oblak, dipl. inž. el.
Laboratorij za konstrukcije
dr. Primož Oprčkal, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Patricija Ostruh, mag. geol.
Laboratorij za gradbeno fiziko
Ivanka Ošlak, gimnazijski maturant strokovne gimnazije
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
P
Miha Pagon, dipl. inž. grad.
Laboratorij za konstrukcije
Slavko Pandža, univ. dipl. inž. str.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
dr. Mitja Papinutti, mag. inž. grad.
Odsek za mostove in inženirske objekte
Marjan Pavlič, dipl. var.
Laboratorij za konstrukcije
dr. Majda Pavlin, univ. dipl. kem.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
dr. Primož Pavšič, univ. dipl. kem.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
dr. Tomaž Pazlar, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za lesene konstrukcije
mag. Bine Pengal, univ. dipl. pol.
Odsek za vzdrževanje in gospodarjenje s cestami
dr. Borut Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.
Služba za zunanjo kontrolo kvalitete del in materialov
Janja Pevec, dipl. inž. fiz.
Služba za tehnične ocene in soglasja
Bernardka Marija Podbevšek, dipl. inž. metal.
Laboratorij za konstrukcije
Martin Pograjc, univ. dipl. inž. geol.
Odsek za geotehniko
Vid Pollak, univ. dipl. inž. str.
Laboratorij za gradbeno fiziko
Gorazd Polšak, univ. dipl. inž. kem. inž.
Laboratorij za polimerne materiale
dr. Andreja Pondelak, mag. graf. inž.
Odsek za funkcionalne materiale, Odsek za lesene konstrukcije
Vladimir Požonec, dipl. inž. fiz.
Laboratorij za konstrukcije
Klara Prijatelj, mag. inž. metal. in mater.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
Janja Primožič, mag. inž. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Hasib Prošič, mag. posl. ved
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
R
mag. Petra Redelonghi, prof. franc. in soc.
Vodstvo
Uroš Ristić, mag. inž. grad.
Laboratorij za konstrukcije
Sebastijan Robič, mag. inž. ok. grad.
Laboratorij za beton
Ulises Rojas Alva, PhD.
Odsek za požarne raziskave in inovacije
Marcel Rous, mag. evr. štud.
Služba za projektno podporo
Rok Rudolf, univ. dipl. fiz.
Laboratorij za gradbeno fiziko
dr. Lidija Ržek, univ. dipl. inž. grad.
Laboratorij za asfalte in bitumenske proizvode, Služba za zunanjo kontrolo kvalitete del in materialov
S
Stanko Sarafimov, univ. dipl. inž. str.
Laboratorij za konstrukcije
Robert Sarafimov, inž. stroj.
Laboratorij za konstrukcije
Vojka Seliger, univ. dipl. inž. geol.
Odsek za geotehniko
izr. prof. dr. Andrijana Sever Škapin, univ. dipl. inž. kem. inž.
Odsek za funkcionalne materiale
Janez Sevšek, dipl. inž. geol. (UN)
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Kirils Simakovs, MSc.
Odsek za požarne raziskave in inovacije
Marija Simon, univ. dipl. inž. grad.
Laboratorij za beton
Tomaž Simon, živilski tehnik
Laboratorij za beton
Matic Sitar, mag. inž. les.
Odsek za funkcionalne materiale, Odsek za lesene konstrukcije
Aleksander Sladič Oblak, gradbeni tehnik
Geodezija
Katja Slanc, dipl. inž. grad.
Certifikacijska služba
Aleš Slapar, lesarski tehnik
Laboratorij za asfalte in bitumenske proizvode
Maja Slovenc, ekon.
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Nika Stopar, Master of Engineering, Ljudska republika Kitajska
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
Gregor Strmljan, univ. dipl. inž. kem. inž.
Laboratorij za polimerne materiale
Š
dr. Aljoša Šajna, univ. dipl. inž. grad.
Laboratorij za beton
Davor Šef, univ. dipl. inž. el.
Laboratorij za metrologijo
Mojca Škerl, inž. grad.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Sonja Škof, komercialni tehnik
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Luka Škrlep, univ. dipl. kem.
Laboratorij za polimerne materiale, Odsek za funkcionalne materiale
Dunja Špiljak, dipl.ekon. (VS)
Sekretariat
Dominik Štefan, dipl. inž. geod. (UN)
Geodezija
Marija Štefančič, geološki tehnik
Odsek za geotehniko
dr. Mateja Štefančič, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Katarina Šter, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za beton
Miha Štruc, mag. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
dr. Erika Švara Fabjan, univ. dipl. kem.
Odsek za funkcionalne materiale
Ratko Švraka, mag. inž. grad.
Odsek za mostove in inženirske objekte
T
dr. Sara Tominc, univ. dipl. inž. kem. teh.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Smiljan Tomljanovič, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za kovinske in polimerne konstrukcije
Tomislav Tomše, inž. grad.
Laboratorij za beton
Filip Tomšič, dipl. inž. fiz. (VS)
Laboratorij za metrologijo
Ines Tratar, dipl. inž. metal.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
Aleš Traven, dipl. inž. fiz. (VS)
Laboratorij za polimerne materiale
mag. Barbara Treppo Mekiš, univ. dipl. inž. grad.
Laboratorij za gradbeno fiziko
dr. Petra Triller, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za mostove in inženirske objekte
Maruša Trobec, dipl. upr. ved (UN)
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
mag. Milena Turičnik Deutsch, univ. dipl. inž. kem. inž.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
dr. Janez Turk, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za gradbeno fiziko
U
Robert Umek, gradbeni tehnik
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
Matjaž Urh, dipl. inž. grad.
Laboratorij za beton
Miha Uršič, inž. grad.
Odsek za geotehniko
dr. Matija Uršič, mag. kem.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
V
Cvetko Vangoš, univ. dipl. inž. geotehnol. in rud.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Jaka Vaupot, mag. inž. tehnol. polim.
Laboratorij za polimerne materiale
Denis Velić, voznik cestnih motornih vozil
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
dr. Rok Vezočnik, univ. dipl. inž. geod.
Odsek za vzdrževanje in gospodarjenje s cestami
dr. Gregor Vidmar, univ. dipl. fiz.
Laboratorij za gradbeno fiziko
Blaž Vivod, mag. inž. les.
Laboratorij za metrologijo
Laura Vovčko, mag. inž. geol.
Odsek za geotehniko, Služba za zunanjo kontrolo kvalitete del in materialov
Lea Vrečar Capuder, inž. met.
Služba za tehnične ocene in soglasja
W
mag. Polona Weiss, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za kovinske in polimerne konstrukcije
Z
dr. Bojan Zajec, univ. dipl. fiz.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
Andraž Zalar, mag. inž. grad.
Laboratorij za gradbeno fiziko
dr. Vesna Zalar Serjun, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Lina Završnik, univ. dipl. inž. kem. inž.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
dr. Jure Zekič, mag. kem.
Laboratorij za asfalte in bitumenske proizvode
Kristina Zgonec, univ. dipl. pol.
Kadrovska služba
Danijel Zlatar, dipl. fiz. (UN)
Laboratorij za metrologijo
Ž
Katja Žagar, mag. inž. arh.
Laboratorij za gradbeno fiziko
Maja Žagar, univ. dipl. ekon.
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Tamara Želimorski, dipl. kom. (UN)
Služba za odnose z javnostmi
dr. Lea Žibret, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.
Vodstvo
dr. Pavel Žvanut, univ. dipl. inž. grad.
Odsek za geotehniko
Laboratorij za polimerne materiale
dr. Janez Bernard, dipl. inž. kem. tehn., spec.
Gorazd Polšak, univ. dipl. inž. kem. inž.
Gregor Strmljan, univ. dipl. inž. kem. inž.
Luka Škrlep, univ. dipl. kem.
Aleš Traven, dipl. inž. fiz. (VS)
Jaka Vaupot, mag. inž. tehnol. polim.
Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
Darko Bogataj, lesar široki profil
Sabina Drnovšek, dipl. inž. kem. tehnol.
dr. Marija Đurić, mag. kem.
dr. Mateja Golež, univ. dipl. inž. geol.
dr. Barbara Horvat, univ. dipl. fiz.
Anja Ilenič, mag. inž. geol.
Nina Kalan, dipl. biol. (UN)
dr. Mateja Košir, univ. dipl. inž. geol.
Davor Kvočka, Doctor of Philosophy, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska
Jure Maček, kom. inž.
dr. Alenka Mauko Pranjić, univ. dipl. inž. geol.
doc. dr. Ana Mladenović, univ. dipl. inž. geol.
Marija Nagode, inž. kem. tehnol.
dr. Primož Oprčkal, univ. dipl. inž. geol.
dr. Primož Pavšič, univ. dipl. kem.
Janja Primožič, mag. inž. geol.
Janez Sevšek, dipl. inž. geol. (UN)
dr. Mateja Štefančič, univ. dipl. inž. geol.
Miha Štruc, mag. geol.
dr. Vesna Zalar Serjun, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za asfalte in bitumenske proizvode
Mateja Bohinc Niculović, dipl. inž. geod. (VS)
Dušanka Bohinc Starič, dipl. inž. kem. tehnol.
Miloš Kmet, gimnazijski maturant splošne gimnazije
dr. Lidija Ržek, univ. dipl. inž. grad.
Aleš Slapar, lesarski tehnik
dr. Jure Zekič, mag. kem.
Laboratorij za konstrukcije
dr. Uroš Bohinc, univ. dipl. fiz.
Matej Brinar, gradbeni tehnik
Matjaž Hlebš, inž. stroj.
Primož Oblak, dipl. inž. el.
Miha Pagon, dipl. inž. grad.
Marjan Pavlič, dipl. var.
Bernardka Marija Podbevšek, dipl. inž. metal.
Vladimir Požonec, dipl. inž. fiz.
Uroš Ristić, mag. inž. grad.
Robert Sarafimov, inž. stroj.
Stanko Sarafimov, univ. dipl. inž. str.
Odsek za geotehniko
Žiga Bevc, geodetski tehnik
Aleš Bizjak, dipl. inž. geotehnol. in rud. (UN)
David Bogataj, univ. dipl. inž. grad.
Marko Brodnik, geološki tehnik
Andraž Geršak, univ. dipl. inž. geol.
Alen Gril, gradbeni tehnik
Sara Hutinović, Bachelor - inženir geologije
Siva Ram Karumanchi, PhD.
dr. Stanislav Lenart, univ. dipl. inž. grad.
Barbara Likar, univ. dipl. inž. grad.
Renato Mulec, inž. grad.
Martin Pograjc, univ. dipl. inž. geol.
Vojka Seliger, univ. dipl. inž. geol.
Marija Štefančič, geološki tehnik
Miha Uršič, inž. grad.
Laura Vovčko, mag. inž. geol.
dr. Pavel Žvanut, univ. dipl. inž. grad.
Služba za tehnične ocene in soglasja
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. grad.
Sabina Koporec, dipl. upr. org.
Janja Pevec, dipl. inž. fiz.
Lea Vrečar Capuder, inž. met.
Vložišče
Matej Černic, kemijski tehnik
Katarina Jugovic, univ. dipl. upr. org.
Mojca Mušič, fotograf
Odsek za stavbe in potresno inženirstvo
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. grad.
mag. Dušica Drobnič, univ. dipl. inž. grad.
Pavle Fenjveši, univ. dipl. inž. grad.
dr. Meta Kržan, univ. dipl. inž. grad.
mag. Marjanca Lutman, univ. dipl. inž. grad.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
doc. dr. Sabina Dolenec, univ. dipl. inž. geol.
dr. Vilma Ducman, univ. dipl. inž. kem. inž.
Olga Golob, gradbeni tehnik
dr. Barbara Horvat, univ. dipl. fiz.
Rafael Kajzer, inž. grad.
dr. Lidija Korat Bensa, univ. dipl. inž. geol.
dr. Maruša Mrak, mag. inž. geol.
dr. Majda Pavlin, univ. dipl. kem.
Mojca Škerl, inž. grad.
dr. Sara Tominc, univ. dipl. inž. kem. teh.
Cvetko Vangoš, univ. dipl. inž. geotehnol. in rud.
Lina Završnik, univ. dipl. inž. kem. inž.
dr. Lea Žibret, univ. dipl. inž. geol.
Oddelek za geotehniko in prometnice
doc. dr. Karmen Fifer Bizjak, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
Tanja Antić, univ. dipl. inž. metal. in mater.
dr. Mirjam Bajt Leban, univ. dipl. inž. met.
Janko Čretnik, univ. dipl. inž. geol.
mag. Nina Gartner, dipl. inž. fiz.
dr. Tadeja Kosec, univ. dipl. kem.
mag. Andrej Kranjc, dipl. inž. fiz.
izr. prof. dr. Andraž Legat, univ. dipl. fiz.
dr. Petra Močnik, univ. dipl. kem.
Slavko Pandža, univ. dipl. inž. str.
Klara Prijatelj, mag. inž. metal. in mater.
Ines Tratar, dipl. inž. metal.
mag. Milena Turičnik Deutsch, univ. dipl. inž. kem. inž.
dr. Bojan Zajec, univ. dipl. fiz.
Geodezija
Daša Golinar, gradbeni tehnik
Aleksander Sladič Oblak, gradbeni tehnik
Dominik Štefan, dipl. inž. geod. (UN)
Odsek za kovinske in polimerne konstrukcije
Milan Grkman, univ. dipl. inž. str.
dr. Iztok Klemenc, univ. dipl. inž. grad.
Tom Kunaver, mag. inž. str.
Smiljan Tomljanovič, univ. dipl. inž. grad.
mag. Polona Weiss, univ. dipl. inž. grad.
Certifikacijska služba
Bernardka Istenič, ekon.
Marjan Japelj, univ. dipl. fiz.
Vesna Krajnc Brodar, univ. dipl. inž. geol.
Maja Lampe, poslovna sekretarka
mag. Egon Milost, univ. dipl. inž. grad.
Katja Slanc, dipl. inž. grad.
Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
Milenko Benčina, prometni tehnik
Aleksander Bergant, dipl. inž. str.
dr. Urška Blumauer, mag. inž. grad.
Dominik Gerdej, univ. dipl. inž. str.
Simon Grum, mag. inž. str.
Simon Hrovat, gradbeni tehnik
Petra Jelenc, mag. inž. teh. var.
doc. dr. Sabina Jordan, univ. dipl. inž. arh.
dr. Nataša Knez, univ. dipl. inž. el.
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.
Nika Stopar, Master of Engineering, Ljudska republika Kitajska
Robert Umek, gradbeni tehnik
dr. Matija Uršič, mag. kem.
Denis Velić, voznik cestnih motornih vozil
Odsek za mostove in inženirske objekte
dr. Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad.
Rok Bregar, dipl. inž. grad.
Đorđe Đukić, mag. inž. grad.
Doron Hekič, mag. inž. grad.
Jan Kalin, univ. dipl. fiz.
dr. Mirko Kosič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Maja Kreslin, univ. dipl. inž. grad.
dr. Mitja Papinutti, mag. inž. grad.
Ratko Švraka, mag. inž. grad.
dr. Petra Triller, univ. dipl. inž. grad.
Služba za odnose z javnostmi
Ema Kemperle, dipl. inž. kem. tehnol.
Tamara Želimorski, dipl. kom. (UN)
Laboratorij za metrologijo
Branko Cerut, univ. dipl. inž. el.
dr. Miha Hiti, univ. dipl. inž. el.
Tomaž Koklič, univ. dipl. inž. str.
Matjaž Kovačič, dipl. inž. el.
Roman Maček, kemijski tehnik
Davor Šef, univ. dipl. inž. el.
Filip Tomšič, dipl. inž. fiz. (VS)
Blaž Vivod, mag. inž. les.
Danijel Zlatar, dipl. fiz. (UN)
Odsek za vzdrževanje in gospodarjenje s cestami
Miroslav Adlešič, mag. inž. str.
mag. Darko Kokot, univ. dipl. inž. grad.
mag. Bine Pengal, univ. dipl. pol.
dr. Rok Vezočnik, univ. dipl. inž. geod.
Služba za upravljanje kakovosti
Laboratorij za beton
Ana Brunčič, mag. inž. grad.
Matej Frešer, dipl. inž. grad.
dr. Lucija Hanžič, univ. dipl. inž. grad.
Anton Kranjc, inž. grad.
Adem Mujanović, mag. inž. geol.
Sebastijan Robič, mag. inž. ok. grad.
Tomaž Simon, živilski tehnik
Marija Simon, univ. dipl. inž. grad.
dr. Aljoša Šajna, univ. dipl. inž. grad.
Katarina Šter, univ. dipl. inž. geol.
Tomislav Tomše, inž. grad.
Matjaž Urh, dipl. inž. grad.
Sekretariat
Damijana Gašper, inž. usnj. pred. tehnol.
Nataša Hiršman, administrativni tehnik
Renata Lah, kemijski tehnik
Dunja Špiljak, dipl.ekon. (VS)
Vodstvo
dr. Urška Kropf, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
izr. prof. dr. Andraž Legat, univ. dipl. fiz.
mag. Petra Redelonghi, prof. franc. in soc.
doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.
Knjižnica
Metka Ljubešek, univ. dipl. bibl. in soc. kult.
Lucija Nared, mag. bibl., inf. in zal. štud.
Služba za finance, računovodstvo in nabavo
Mateja Cergol, mag. posl. ved
Polona Holer, dipl.ekon. (VS)
Jana Jančar, dipl. upr. org.
Petra Kolarec, mag. posl. ved
Simona Maček, gimnazijski maturant splošne gimnazije
Ivanka Ošlak, gimnazijski maturant strokovne gimnazije
Hasib Prošič, mag. posl. ved
Maja Slovenc, ekon.
Sonja Škof, komercialni tehnik
Maruša Trobec, dipl. upr. ved (UN)
Maja Žagar, univ. dipl. ekon.
Laboratorij za gradbeno fiziko
dr. Jože Hafner, univ. dipl. inž. str.
Anja Lešek, mag. inž. ok. grad.
doc. dr. Katja Malovrh Rebec, univ. dipl. inž. arh.
Patricija Ostruh, mag. geol.
Vid Pollak, univ. dipl. inž. str.
Rok Rudolf, univ. dipl. fiz.
mag. Barbara Treppo Mekiš, univ. dipl. inž. grad.
dr. Janez Turk, univ. dipl. inž. geol.
dr. Gregor Vidmar, univ. dipl. fiz.
Andraž Zalar, mag. inž. grad.
Katja Žagar, mag. inž. arh.
Center za informatiko
Jure Mally, dipl. inž. rač. in inf. (VS)
mag. Matej Michelizza, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Služba za zunanjo kontrolo kvalitete del in materialov
David Bogataj, univ. dipl. inž. grad.
Jelka Helena Cronin, MSc (Civ.Eng.) ZDA
Primož Kurinčič, dipl. ekon.
dr. Stanislav Lenart, univ. dipl. inž. grad.
dr. Borut Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.
dr. Lidija Ržek, univ. dipl. inž. grad.
Laura Vovčko, mag. inž. geol.
Odsek za funkcionalne materiale
doc. dr. Branka Mušič, univ. dipl. kem.
dr. Peter Nadrah, mag. farm.
dr. Andreja Pondelak, mag. graf. inž.
izr. prof. dr. Andrijana Sever Škapin, univ. dipl. inž. kem. inž.
Matic Sitar, mag. inž. les.
Luka Škrlep, univ. dipl. kem.
dr. Erika Švara Fabjan, univ. dipl. kem.
Avtopark
Dušan Blešč, voznik cestnih motornih vozil
Matej Černic, kemijski tehnik
Odsek za lesene konstrukcije
dr. Boris Azinović, univ. dipl. inž. grad.
Martin Capuder, mag. inž. les.
Luka Naumovski, mag. inž. grad.
dr. Tomaž Pazlar, univ. dipl. inž. grad.
dr. Andreja Pondelak, mag. graf. inž.
Matic Sitar, mag. inž. les.
Služba za projektno podporo
Rastjan Hmeljak, dipl.inž.navt.
Petra Horvat, univ. dipl. kem.
Katarina Jugovic, univ. dipl. upr. org.
Marcel Rous, mag. evr. štud.
Vzdrževanje infrastrukture
Rok Groznik, inž. grad.
Dragan Mitić, kuhar-natakar
Pravna služba
Klavdija Beton, mag. prav.
Klemen Klemenčič, dipl. prav. (UN)
Jana Klemenčič Jelovčan, univ. dipl. prav.
Odsek za požarne raziskave in inovacije
Jonay Brito Garcia, BS Geo.
Ines Cilenti, M.Sc.
Prof. Grunde Jomaas, PhD.
ddr. Aleš Jug, univ. dipl. oec., var. inž.
doc. Andrea Lucherini, PhD.
Laetitia Marrot, PhD
Ulises Rojas Alva, PhD.
Kirils Simakovs, MSc.
Kadrovska služba
Kristina Zgonec, univ. dipl. pol.
Služba za razvojno-inovacijsko partnerstvo
Rastjan Hmeljak, dipl.inž.navt.
doc. dr. Sabina Jordan, univ. dipl. inž. arh.
Ema Kemperle, dipl. inž. kem. tehnol.
Klemen Klemenčič, dipl. prav. (UN)
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.
Martina Murko Gajšek, mag. turiz.
Služba za prenos znanja
dr. Mateja Košir, univ. dipl. inž. geol.