Odprodaja eksponata 3D tiskane urbane opreme

19.06.2024

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) organizira

JAVNO DRAŽBO eksponata 3D tiskane urbane opreme,

ki bo potekala v petek, 28. junija 2024,

med 10. in 14. uro prek telefonskih klicev na 01 2804 529.

 

Izklicna cena eksponata znaša 100 €.

 

Za sodelovanje na javni dražbi se je potrebno predhodno prijaviti na e-naslov pr@zag.si.

Eksponat, ki je bil natisnjen na največji napravi za 3D tiskanje na Zavodu za gradbeništvo Slovenije,

je podrobneje predstavljen v nadaljevanju. V živo si ga je mogoče ogledati na sedežu zavoda na Dimičevi ulici 12 v Ljubljani.

Dražba bo potekala v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, ki so objavljeni na dnu tega obvestila.

 

3D natisnjen podstavek (maketa modularnega paviljona)

Eksponat je bil natisnjen v sklopu Dneva odprtih vrat 2023, ki ga vsako jesen organiziramo na ZAG-u. Štirim skupinam obiskovalk in obiskovalcev smo demonstrirali delovanje Robotske postaje za digitalno proizvodnjo in tako izdelali pomanjšano maketo modularnega paviljona.

Zasnova eksponata je bila izdelana v okviru natečaja ELES 3000 z naslovom »Ustvarjalni projekt v javnem prostoru«, na katerega smo se prijavili s projektom FootPrint3D. Eksponat lahko služi kot podstavek klubske mizice.

Specifikacije podstavka:

Dimenzije š × g × v = 120 × 100 × 51 cm
Ocenjena masa ~200 kg
Material Drobnozrnati beton: cement Alpacem Universal, apnenčeva moka Kalcevita, mikrosilika TKK, dodatki TKK, naravni pesek 0/4 PGM Hotič
Tisk Robotska postaja za digitalno proizvodnjo ZAG, robot KUKA KR240 R2700, črpalka MAI 2PUMP Pictor 3D, programska oprema SprutCAM X Robot, integracija Strojotehnika in KROKK
Načrtovanje Mateja Štefančič, Jurij Ličen in Rok Bregar

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za vse pravne, fizične in druge osebe ali združenja (v nadaljevanju: kupec), ki sodelujejo pri dražbi. S sodelovanjem na dražbi se kupec strinja, da je seznanjen in v celoti sprejema te splošne pogoje poslovanja.

Narava eksponatov
Predmeti, ki so predmet dražbe, so po svoji naravi razstavni eksponati in niso namenjeni uporabi. Prodajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe razstavnih eksponatov.

Pregled eksponatov
Prodajalec bo kupcu pred dražbo omogočil ogled razstavnih eksponatov. Skrben pregled eksponatov je dolžnost kupca. V kolikor ima eksponat kakršnokoli pomanjkljivost, bo prodajalec kupca o tem pred dražbo obvestil.

Prehod rizika in odgovornost za napake
Riziko naključnega uničenja in poškodovanja preide iz prodajalca na kupca s sprejemom  kupčeve ponudbe.

Kupec se zaveda, da so eksponati narejeni iz eksperimentalne zmesi cementa, peska in sekundarnih surovin in se posledično prodajajo brez kakšnih koli zagotovil oziroma jamstev glede njihove solidnosti ali življenjske dobe.

Razstavni eksponati so kupljeni po principu videno – kupljeno, prodajalec za morebitne stvarne napake eksponatov ne odgovarja. Odgovornost prodajalca za stvarne napake ni izključena samo v primeru, da je bila napaka prodajalcu znana, pa o njej ni obvestil kupca.

Prevzem eksponatov
Kupec je dolžan sam poskrbeti za ustrezen prevzem in prevoz eksponatov. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu nastala pri prevzemu ali prevozu eksponatov. Kupec prevzame blago v petih delovnih dneh od plačila kupnine.

Prenos avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine
Predmet te dražbe ni prenos avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine v povezavi z eksponati. Z dražbo se prenaša zgolj lastninska pravica na posameznih eksponatih. Kupnina ne vsebuje avtorskega honorarja ali drugega nadomestila za prenos intelektualnih pravic.

Pogodba
Kupoprodajna pogodba je sklenjena s sprejemom ponudbe. Kupoprodajna pogodba se sklene v slovenskem jeziku. Ti pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice