Medlaboratorijske primerjave

Na področju SILE, MOMENTA SILE, TRDOTE, PRESKUSNIH STROJEV IN TEHTNIC organiziramo medlaboratorijske primerjave.

Laboratorij za metrologijo je od leta 1998 organiziral že več kot 20 mednarodnih medlaboratorijskih primerjav, s katerimi laboratoriji ugotavljajo ustreznost svojih postopkov. Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah je pomemben dokaz usposobljenosti za pridobitev in vzdrževanje akreditacije kalibracijskih laboratorijev.