NAZIV:
HFM za merjenje toplotne prevodnosti materialov
OPIS:
HFM (Heat Flow Meter) je naprava za merjenje toplotne prevodnosti gradbenih in drugih materialov po stacionarni metodi. Deluje po načelu merjenja enodimenzionalega toka toplote skozi vzorec in padca temperature na vzorcu. Toplotni tok se meri s pomočjo merilnika toplotnega toka HFM (Heat Flow Meter). Merilnik je primeren za merjenje nestisljivih vzorcev dimenzij najmanj 20 cm × 20 cm, debeline med 10 mm in 100 mm. Naprava je primerna za merjenje toplotne prevodnosti v območju med 0,02 W/(mK) in 3 W/(mK). Meritve se izvajajo po standardu SIST EN 12667 za proizvode z visoko ali srednjo toplotno upornostjo, po standardu SIST EN 12664 za suhe ali vlažne proizvode s srednjo ali nizko toplotno upornostjo in po ostalih sorodnih standardih. Za raziskovalne namene je napravo mogoče prilagoditi in na njej meriti tudi manjše vzorce.
 
DATUM NABAVE:
01.12.2008
SLIKE: