Izdelava in recenzije zasnov in študij požarne za vse vrste objektov (konvencionalni predpisni in napredni performančni pristop), svetovanje

Izdelujemo študije požarne varnosti vseh objektov visokogradnje na osnovi konvencionalnega predpisnega načina (ang. prescriptive based design) ali s pomočjo naprednih metod (ang. performace based approach). Napredne metode požarnega inženirstva upoštevajo dejanske specifike objekta in se pri načrtovanju požarne varnosti opirajo na sodobne numerične CFD modele za reševanje natančnih enačb dinamike fluidov, kemijskih reakcij, ki spremljajo procese zgorevanja, in enačb prevajanja toplote. Za numerične CFD analize razvoja požara in širjenja ognja, dima in toplote po objektu uporabljamo računalniško kodo FDS (Fire Dynamics Simulator) in druga komercialna računska orodja. Uporaba naprednih metod požarnega inženirstva je v svetu danes vse bolj priljubljena, saj je bolj konkurenčna, stroškovno učinkovitejša ter zagotavlja višji nivo požarne varnosti objekta.

Leva slika: Poslovna stavba REI na Bavarskem dvoru.
Desna slika: Trgovsko središče Citypark v Ljubljani. Za obe stavbi sta bili pripravljeni obsežni študiji požarne varnosti (tudi z uporabo naprednih performančnih pristopov).