1. Trajnostno gradbeništvo
  2. Recikliranje
  3. Energetska učinkovitost
  4. Kulturna dediščina
  5. Pitna voda