ZAG razpisuje 6 prostih delovnih mest Mladi raziskovalec

30.06.2022

V letu 2022 razpisujemo 6 prostih delovnih mest Mladi raziskovalec (šifra DM H017002). Izmed kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje, bomo izbrali do 6 mladih raziskovalcev, s katerimi bomo sklenili delovno razmerje za 4 leta s 4 mesečnim poskusnim delom. Predviden začetek nastopa dela je 1.10.2022. Prijave zbiramo na kadri@zag.si do 31.7.2022.

In 2022 we are announcing 6 vacancies for young researchers (code DM H017002). Among the candidates who meet the conditions, we will select up to 6 young researchers. They will enter in an employment relationship for 4 years with a 4-month probationary period. The expected employment date is October 1, 2022. We are accepting applications on e-mail kadri@zag.si until July 31, 2022.

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

  • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
  • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri;
  • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
  • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta.

Po področjih raziskav so razpisana naslednja delovna mesta s povezavo do objave na Zavodu za zaposlovanje / The following jobs are advertised by field of research with a link to the publication at the Employment Agency:

Do selekcijskega postopka namesto kopije diplome zadostuje predložitev izjave, da bo kandidat diplomiral ali nostrificiral diplomo do vključno 15.9.2022 (do tega datuma mora predložiti dokumentacijo na ZAG, da se šteje kot veljavno izpolnjevanje pogoja).

Vabljeni k prijavi!

Delite, izberite platformo!