TITLE:
L2-6769 Nanostrukture in njihovi kompoziti za zaznavanje nevarnih molekul v plinskem stanju
DESCRIPTION:
Predloženi projekt zaobsega raziskave 2D in 1D nanostruktur za zaznavo posebnih toksičnih in karcinogenih molekul, ki so pomembne v industrijski proizvodnji in kontroli kvalitete hrane. Raziskave so usmerjene v razvoj nove generacije cenovno ugodnih plinskih senzorjev, ki temeljijo na navpično poravnanih nanozidovih grafena ali povezanih mrežah ogljikovih nanocevk ali/in nanožic kovinskih oksidov. Uporabljene nanostrukture bodo večinoma sintetizirane s plazmami. Sintetizirane nanostrukture bomo nadgradili z vezavo različnih nanodelcev in polimerov ali vezavo v polimerno matriko. S tem želimo izboljšati občutljivost na posamezne pline. Zaznavo in selektivnost za plinske molekule bomo povečali tudi s substitucijami atomo-po-atom v kristalnih mrežah nanostruktur s pomočjo plazemskih površinskih procesov. Tako pripravljene strukture in detekcijske elemente bomo uporabili za detekcijo ogljikovodikovih molekul od heksana do dodekana (pa tudi toluena) in polarnih molekul DMF (Dimetil formamida), HMPA (Heksametil fosfor-amida) in DMSO (Dimetil žveplov-oksida), akrilamida in različnih aminov. Določili bomo osnovne mehanizme za zaznavo molekul in razvili nove senzorje na osnovi meritev električnih karakteristik ali barvnih senzorskih talonov.
 
DURATION:
2014/07/01 - 2017/06/30
FUNDING:
ARRS
MORE: