Mednarodno priznana organizacija
na področju gradbeništva

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki pomagajo zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije. S sodelovanjem v mednarodnih projektih na različnih področjih gradbeništva krepimo stike in izmenjujemo znanje z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni. Sodelovanje v mednarodnih projektih nam omogoča stik in izmenjavo znanja z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

ZAG opravlja preskušanja in merjenja, pripravlja mnenja in ekspertize ter izvaja zunanjo kontrolo kakovosti in preiskave na terenu in v laboratoriju na področjih: stavb, mostov, pregrad, cest, železnic, žičnic, daljnovodov in drugih stolpov, naravnih in drugih nesreč, predorov in podzemnih prostorov.

Javni razpis – Razpis za dva (2) zunanja strokovnjaka za delo na projektu “CirCon4Climate – Strengthening Circular Construction Practices for Climate Change Mitigation”

20.05.2024|

Javni razpis - Razpis za dva (2) zunanja strokovnjaka za delo na projektu "CirCon4Climate - Strengthening Circular Construction Practices for Climate Change Mitigation" Financiranje: Nemško zvezno ministrstvo za gospodarstvo in podnebne ukrepe (German Federal Ministry ...

Imenovanje direktorja ZAG

20.05.2024|

Imenovanje direktorja ZAG Na 105. redni seji  Upravnega odbora dne 3. 4. 2024 je bil z dnem 23.5.2024 za direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije za obdobje petih let ponovno imenovan doc. dr. Aleš Žnidarič. Od ...

ZAG je javni raziskovalni zavod in vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji. Znanstveno-raziskovalna dejavnost je vsebinsko in strateško zelo pomemben del našega delovanja.

0
TEKOČIH PROJEKTOV

V letu 2024 sodelujemo v več kot 90 projektih

0
SKUPNIH PROJEKTOV

V zadnjih 12 letih smo sodelovali v več kot 340 projektih

0
ZAPOSLENIH

V januarju 2024

Delujemo kot vezni člen med domačo industrijo in mednarodnimi raziskavami in tako omogočamo neposreden stik naših podjetij z najnaprednejšimi tehnologijami na posameznih področjih gradbeništva.

Ustvarjajo pogoje za gradnjo gradbenih objektov in infrastrukture, ki omogočajo zdravo bivalno okolje. Pri tem vključuje vse življenjsko pomembne komponente okolja: zrak, voda, hrup, toplota, vlaga, svetloba, vibracije, ergonomija

S svojim delovanjem na različnih področjih gradbeništva smo prepoznavni doma in verjetno še bolj v tujini. S svojim delovanjem smo med najbolj aktivnimi člani ENBRI.

ZAG-ovi raziskovalci svojo znanstveno odličnost potrjujejo z objavami v priznanih domačih in tujih revijah.