Mednarodno priznana organizacija
na področju gradbeništva

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki pomagajo zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije. S sodelovanjem v mednarodnih projektih na različnih področjih gradbeništva krepimo stike in izmenjujemo znanje z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni. Sodelovanje v mednarodnih projektih nam omogoča stik in izmenjavo znanja z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

ZAG opravlja preskušanja in merjenja, pripravlja mnenja in ekspertize ter izvaja zunanjo kontrolo kakovosti in preiskave na terenu in v laboratoriju na področjih: stavb, mostov, pregrad, cest, železnic, žičnic, daljnovodov in drugih stolpov, naravnih in drugih nesreč, predorov in podzemnih prostorov.

ZAG na Dnevu ARIS 2023

04.12.2023|

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je 21. in 22. novembra 2023 organizirala nacionalni dogodek Dan ARIS. Udeležilo se ga je več kot 200 mladih in uveljavljenih raziskovalcev, mentorjev ter predstavnikov ...

Danes se začenja 1. SFPE simpozij v Sloveniji

29.11.2023|

V času, ko se soočamo z vedno večjimi okoljskimi izzivi, gradbeništvo čedalje bolj prepoznava pomen trajnostnih zgradb, ki so energetsko učinkovite in okolju prijazne. Prizadevanje za trajnost, čeprav hvalevredno, pa prinaša izzive in tveganja. Nekateri ...

Assist. Prof. Dr. DIOGO RIBEIRO bo predaval na ZAG-u

21.11.2023|

ZAG vas vabi na dve javni predavanji, ki ju bo imel Assist. Prof. Dr. DIOGO RIBEIRO: v sredo, 29.11.2023 ob 10. uri vas vabimo na predavanje z naslovom Advances on inspection of civil infrastructures based ...

ZAG je javni raziskovalni zavod in vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji. Znanstveno-raziskovalna dejavnost je vsebinsko in strateško zelo pomemben del našega delovanja.

0
TEKOČIH PROJEKTOV

V letu 2023 sodelujemo v več kot 70 projektih

0
SKUPNIH PROJEKTOV

V zadnjih 11 letih smo sodelovali v več kot 300 projektih

0
ZAPOSLENIH

V septembru 2023

Delujemo kot vezni člen med domačo industrijo in mednarodnimi raziskavami in tako omogočamo neposreden stik naših podjetij z najnaprednejšimi tehnologijami na posameznih področjih gradbeništva.

Ustvarjajo pogoje za gradnjo gradbenih objektov in infrastrukture, ki omogočajo zdravo bivalno okolje. Pri tem vključuje vse življenjsko pomembne komponente okolja: zrak, voda, hrup, toplota, vlaga, svetloba, vibracije, ergonomija

S svojim delovanjem na različnih področjih gradbeništva smo prepoznavni doma in verjetno še bolj v tujini. S svojim delovanjem smo med najbolj aktivnimi člani ENBRI.

ZAG-ovi raziskovalci svojo znanstveno odličnost potrjujejo z objavami v priznanih domačih in tujih revijah.