Mednarodno priznana organizacija na področju gradbeništva

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki pomagajo zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije. S sodelovanjem v mednarodnih projektih na različnih področjih gradbeništva krepimo stike in izmenjujemo znanje z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni. Sodelovanje v mednarodnih projektih nam omogoča stik in izmenjavo znanja z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

ZAG opravlja preskušanja in merjenja, pripravlja mnenja in ekspertize ter izvaja zunanjo kontrolo kakovosti in preiskave na terenu in v laboratoriju na področjih: stavb, mostov, pregrad, cest, železnic, žičnic, daljnovodov in drugih stolpov, naravnih in drugih nesreč, predorov in podzemnih prostorov.

ZAG zaposli magistra geologije (VII/2)

19.09.2022|

ZAG zaposli magistra geologije (VII/2) , ki bo izvajal dela na terenu na področju geotehnike ter infrastrukturnih objektov.   Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU, VODENJU IN IZVAJANJU STANDARDNIH NALOG IN PRESKUSOV, PRIPRAVA TEHNIČNIH [...]

ZAG razpisuje kadrovske štipendije

16.09.2022|

ZAG razpisuje kadrovske štipendije za študijsko leto 2022/2023   ZAG razpisuje kadrovske štipendije za študijsko leto 2022/2023 za študente/študentke različnih študijskih programov. Rok za prijave je 17.10.2022. Več o razpisu najdete v nadaljevanju. Zavod za [...]

ZAG je javni raziskovalni zavod in vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji. Znanstveno-raziskovalna dejavnost je vsebinsko in strateško zelo pomemben del našega delovanja.

0
TEKOČIH PROJEKTOV

V letu 2021 smo sodelovali v 75 projektih

0
SKUPNIH PROJEKTOV

V zadnjih 11 letih smo sodelovali v več kot 300 projektih

0
ZAPOSLENIH

V juniju 2022

Delujemo kot vezni člen med domačo industrijo in mednarodnimi raziskavami in tako omogočamo neposreden stik naših podjetij z najnaprednejšimi tehnologijami na posameznih področjih gradbeništva.

Ustvarjajo pogoje za gradnjo gradbenih objektov in infrastrukture, ki omogočajo zdravo bivalno okolje. Pri tem vključuje vse življenjsko pomembne komponente okolja: zrak, voda, hrup, toplota, vlaga, svetloba, vibracije, ergonomija

S svojim delovanjem na različnih področjih gradbeništva smo prepoznavni doma in verjetno še bolj v tujini. S svojim delovanjem smo med najbolj aktivnimi člani ENBRI.

ZAG-ovi raziskovalci svojo znanstveno odličnost potrjujejo z objavami v priznanih domačih in tujih revijah.

PREGLED OBJAV