Mednarodno priznana organizacija
na področju gradbeništva

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki pomagajo zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije. S sodelovanjem v mednarodnih projektih na različnih področjih gradbeništva krepimo stike in izmenjujemo znanje z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih materialov in tehnologij, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni. Sodelovanje v mednarodnih projektih nam omogoča stik in izmenjavo znanja z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami širom sveta.

ZAG opravlja preskušanja in merjenja, pripravlja mnenja in ekspertize ter izvaja zunanjo kontrolo kakovosti in preiskave na terenu in v laboratoriju na področjih: stavb, mostov, pregrad, cest, železnic, žičnic, daljnovodov in drugih stolpov, naravnih in drugih nesreč, predorov in podzemnih prostorov.

Srečanje raziskovalnih koordinatorjev združenja FEHRL na ZAG-u

15.04.2024|

Raziskovalni koordinatorji združenja FEHRL, ki oblikujejo raziskovalno agendo združenja, izmenjujejo informacije o številnih raziskovalnih in tehničnih zadevah v združenju ter zagotavljajo skupen odziv na mednarodne raziskovalne razpise, smo se srečali sredi prejšnjega tedna na ZAG-u. ...

1. mednarodna okrogla miza projekta RENOINVEST

12.04.2024|

Letna stopnja energetske prenove stanovanjskih in nestanovanjskih stavb bi se morala do leta 2030 vsaj podvojiti, spodbujati pa bi bilo treba tudi temeljite energetske prenove. Za pospešitev prehoda na sistem čiste energije je treba dodatno ...

Smernica o krožnih in nizko-ogljičnih gradbenih proizvodih

12.04.2024|

Pripravili smo smernico o krožnih in nizko-ogljičnih gradbenih proizvodih. Objavljena je na spletni strani projekta CirCon4Climate. Avtorji smernice so dr. Janez Turk, dr. Tajda Potrč Obrecht, dr. Katja Malovrh Rebec in Patricija Ostruh. V smernici ...

ZAG je javni raziskovalni zavod in vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji. Znanstveno-raziskovalna dejavnost je vsebinsko in strateško zelo pomemben del našega delovanja.

0
TEKOČIH PROJEKTOV

V letu 2023 sodelujemo v več kot 70 projektih

0
SKUPNIH PROJEKTOV

V zadnjih 11 letih smo sodelovali v več kot 300 projektih

0
ZAPOSLENIH

V januarju 2024

Delujemo kot vezni člen med domačo industrijo in mednarodnimi raziskavami in tako omogočamo neposreden stik naših podjetij z najnaprednejšimi tehnologijami na posameznih področjih gradbeništva.

Ustvarjajo pogoje za gradnjo gradbenih objektov in infrastrukture, ki omogočajo zdravo bivalno okolje. Pri tem vključuje vse življenjsko pomembne komponente okolja: zrak, voda, hrup, toplota, vlaga, svetloba, vibracije, ergonomija

S svojim delovanjem na različnih področjih gradbeništva smo prepoznavni doma in verjetno še bolj v tujini. S svojim delovanjem smo med najbolj aktivnimi člani ENBRI.

ZAG-ovi raziskovalci svojo znanstveno odličnost potrjujejo z objavami v priznanih domačih in tujih revijah.