TITLE:
In situ imobilizacija onesnaženih zemljin z uporabo naprednih nanotehnologij in njihova predelava v urbana tla
DESCRIPTION:
DURATION:
2016/10/01 - 2018/09/30
FUNDING:
MORE: