TITLE:
Požarno varno umeščanje gorljivih materialov v stavbe z jekleno okvirno nosilno konstrukcijo: Razvoj modelov in verifikacija z eksperimenti
DESCRIPTION:
DURATION:
2016/03/01 - 2018/02/28
FUNDING:
MORE: