english | zemljevid strani
ZAČETNA STRAN O NAS DEJAVNOSTI STORITVE KONTAKT
materiali | gradbena fizika | konstrukcije | geotehnika in prometnice | metrologija | knjižnica
Oddelek za materiale
Vodja:
- dr. Vilma Ducman, univ. dipl. inž.
Namestnika:
- doc. dr. Andrijana Sever Škapin
- doc. dr. Ana Mladenović, univ. dipl. inž. geol.
Laboratorij za cemente, malte in keramiko
Laboratorij za betone, kamen in reciklirane materiale
Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
Laboratorij za polimere
 
Kontakt
vodja laboratorija:
doc. dr. Andrijana Sever Škapin, univ. dipl. inž. kem. inž.
e-pošta:
polimeri@zag.si
telefon:
01 2804-268
01 2804-275 (tajništvo)
     
Priloge
Predstavitev laboratorija za polimere (PDF, 868 Kb)
Vrstična elektronska mikroskopija - pogled v mikrosvet materialov (PDF, 2.8 Mb)
Živosrebrni (Hg) porozimeter in določanje specifične površine in poroznosti materialov z metodo plinske adsorbcije (PDF, 595 Kb)
 
Akreditacije - preskušanje
     
Študijsko gradivo
Barvni premazi
(PPT, 277 Kb)
Pigmenti in zaključne plasti zidov historičnih objektov
(PPT, 3.400 Kb)
Polimerni materiali
(PPT, 3.966 Kb)
Samočistilni premazi
(PPT, 1.367 Kb)
Tesnilni materiali
(PPT, 1.191 Kb)
 
   

Laboratorij za polimere

Predstavitev

Laboratorij za polimere je bil ustanovljen leta 1971, zaradi potrebe po kontroli kvalitete polimernih izdelkov. S hitro širitvijo uporabe polimerov v industriji in vsakdanjem življenju se povečuje tudi obseg delovanja laboratorija. Aktivnosti laboratorija so usmerjene v kontrolo kvalitete polimernih materialov, certificiranje in raziskave na področju polimerov. V laboratoriju, ki je akreditiran po SIST EN ISO/IEC 17025 je trenutno 8 zaposlenih.

Dejavnosti

Dejavnosti laboratorija so naslednje:

 • preskušanje in raziskovanje polimernih materialov in izdelkov iz polimerov,
 • razvoj in uvajanje novih metod preskušanja,
 • priprava slovenskih in evropskih tehničnih soglasij,
 • sodelovanje pri postopkih certificiranja proizvodov iz polimernih materialov,
 • izvajanje kontrole kakovosti vgrajevanja polimernih proizvodov pri gradnji avtocestnih in drugih objektov,
 • ugotavljanje stanja vgrajenih polimernih materialov in vzrokov za nastanek poškodb.

Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, je ZAG - Laboratorij za polimere, pooblastil za izvajanje postopkov preskušanja in odobritve embalaže za prevoz nevarnega blaga.

Preskušanje izdelkov iz polimerov

Preskušamo:

 • lepila za lepljenje lesa, betona, kamna, kovin, stekla, tekstila, polimernih folij, dekorativnih laminatov, toplotnih izolacij...,
 • tesnilne materiale, kot so tesnilne mase in tesnilni trakovi,
 • folije in plastificirane tkanine za tesnjenje mostov, predorov, deponij, kanalov, streh, temeljev...,
 • podložne folije za strehe,
 • geotekstile in vrvi,
 • talne obloge,
 • barve, premaze, obloge in omete za zaščito in dekoracijo betonskih, fasadnih in notranjih površin,
 • toplotnoizolacijske proizvode, zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme z ometom in njihove komponente,
 • polimerne cevi za drenažno, kanalizacijo, vodovod, plinovod in cevi za električne inštalacije in telekomunikacijsko omrežje,
 • profile iz polimernih materialov, kot so denimo okenski profili,
 • laminate za cisterne, cevovode in razne laminatne obloge,
 • gumo in gumene izdelke,
 • barve za cestne talne oznake,
 • embalažo.

Metode preskušanja

Izvajamo naslednje metode preskušanja polimerov in polimernih izdelkov:

 • natezne lastnosti, (v območju od -30°C in 250°C),
 • upogibne lastnosti, (v območju od -30°C in 250°C),
 • tlačne lastnosti, (v območju od -30°C in 250°C),
 • strižno trdnost (v območju od -30°C in 250°C),
 • določanje linearnega razteznostnega koeficienta materialov (v območju od -20°C in 80°C in pri relativni vlagi 20% do 100%)
 • udarno žilavost (Charpy, Izod),
 • temperaturo zmehčišča po Vicatu in HDT,
 • trdoto po Shoru (A in D),
 • masni (MFR) in volumski pretok taline (MVR),
 • dimenzijsko odstopanje in dimenzijsko stabilnost,
 • gostoto,
 • viskoznost,
 • vpijanje vode,
 • prepustnost za vodno paro,
 • oprijem,
 • odpornost na udarce,
 • odpornost na notranji tlak,
 • tesnjenje spojev,
 • obodno upogljivost in obodno togost,
 • faktor lezenja,
 • odpornosti materialov na kemikalije,
 • določevanje mikrostrukture materialov z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM) in določevanje kvalitativne in kvantitativne elementne sestave z energijsko disperzijsko spektroskopijo (EDS),
 • odpornost materialov na vplive staranja in okolja (vremenske spremembe, izpostava različnim temperaturam in relativnim vlažnostim, temperaturni šoki, UV obsevanja).

Za določene metode preskušanja je laboratorij akreditiran po SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji pod reg. št. LP-005 (seznam akreditiranih metod).Raziskovalna dejavnost

Ukvarjamo se tudi z raziskovalno dejavnostjo na naslednjih področjih:

 • karakterizacija fizikalnih in kemijskih procesov v gradbenih materialih in razvoj novih metod za ocenjevanje lastnosti materialov,
 • raziskovanje in razvoj zaključnih barvnih slojev zidovja historičnih objektov,
 • proučevanje možnosti uporabe odpadnih polimerov (polietlenskih, poliuretanskih..) v gradbeništvu in razvoj tehnoloških postopkov za reciklažo teh materialov (denimo vpliv načina predelave recikliranih mešanic termoplastov na njihove morfološke in mehanske lastnosti),
 • študij novih tehnologij in materialov na področju premazov in impregnacijskih sredstev za zaščito gradbenih površin,
 • študij mehanskih lastnosti različnih binarnih kompozitov iz polipropilena in wollastonita ter vpliv enkapsulacije na mehanske lastnosti PP hibridnih kompozitov,
 • proučevanje vpliva polimernih modifikatorjev na polipropilensko matrico,
 • vpliva umetnega staranja na mehanske lastnosti steklenih vlaken,
 • določevanje mehanskih in termičnih lastnosti zamreženih poliestrov in poliestrskih kompozitov ter vpliv sestave nenasičene poliestrske smole na interakcije s steklenimi vlakni,
 • proučevanju vseh vrst gradbenih materialov s pomočjo grobovakuumaskega načina mikroskopiranja SEM-EDS.

PROJEKT FINANCIRANJE / TRAJANJE
Raziskave in razvoj materialov historičnih objektov MVZT L2 - 6410
2004 - 2005
Zmrzlinska odpornost gradbenih materialov (bilaterala Slovenja - Srbija in Črna gora) MVZT
2005 - 2006
Študij odpornosti različnih gradbenih materialov na vplive staranja in okolja (pospešeno umetno staranje s cikličnim spreminjanjem temperature, relativne vlage ter UV obsevanjem) različni slovenskih proizvajalci
2004 -
Vpliv robnih pogojev na paroprepustnost gradbenih materialov različni slovenskih proizvajalci
2005 - 2007
Recikliranje PU (poliuretanskega) izmeta industrijski projekt
1998 - 2001
POLISHCOVERINGS - Development of an efficient and environmentally friendly polishing process for floor and wall coverings CRAFT-1999 -70904
2002 - 2004
GRAFFITAGE - Development of a new anti-graffiti system, based on traditional concepts, preventing damage of architectural heritage materials EC - STREP 513718 (SSPI)
2005-2008
Revitalizacija žičke kartuzije EC Culture 2000
2005-2006