Predstavitev zavoda

Poslanstvo

Ustvarjamo in prenašamo vrhunska znanja ter izkušnje za razvoj trajnostnega grajenega okolja.

Vizija

ZAG je skupina kompetentnih in zadovoljnih kadrov. Prepoznani smo po znanstveni odličnosti, uporabnosti rezultatov raziskav, izvajanju celostnih in kompleksnih storitev ter vplivu na razvoj gradbeništva v Sloveniji in širše.

To dosegamo s poglobljenim medsebojnim sodelovanjem, prilagodljivo organiziranostjo, vrhunsko opremljenostjo in povezovanjem navzven.

Vodstvo

Direktor: doc. dr. Aleš Žnidarič

Glavna pisarna: mag. Petra Redelonghi

 

Upravni odbor

 • mag. Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije, predsednik
 • dr. Aljoša Šajna, predstavnik ZAG, podpredsednik
 • Alenka Padežnik, predstavnica Ministrstva za infrastrukturo
 • mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in predsednik lnženirske zbornice Slovenije
 • Mateja Tilia, predstavnica Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Damijan Uranker, predstavnik Ministrstva za naravne vire in prostor
 • Miloš Šturm, direktor  Zavoda TIGR

 

Znanstveni svet

 • dr. Stanislav LENART – predsednik
 • dr. Alenka MAUKO PRANJIĆ – namestnica predsednika
 • doc. dr. Aleš ŽNIDARIČ – direktor ZAG
 • doc. dr. Karmen FIFER BIZJAK
 • doc. dr. Sabina JORDAN
 • dr. Tadeja KOSEC
 • Friderik KNEZ
 • dr. Meta KRŽAN
 • dr. Tomaž PAZLAR
 • izr. prof. dr. Andrijana SEVER ŠKAPIN

Organiziranost

Na ZAG se preiskave in preskušanja vršijo v laboratorijih in odsekih, ki so formirani v skladu s skupinami oz. z značilnostmi proizvodov. Glede na svojo dejavnost so laboratoriji in odseki združeni v oddelke.

Na ZAG-u je 253 zaposlenih, od tega 71 doktorjev znanosti. (1. januar 2024)

 

EU Operacije

Izgradnja Požarnega laboratorija Logatec

Obnova laboratorija za konstrukcije

Publikacije

Ob priložnosti praznovanja 70 let Zavoda za gradbeništvo Slovenije smo izdali priložnosti zbornik Znanje, ki pušča sled/Knowledge that leaves a mark v slovenskem in angleškem jeziku.

Zbornik je sestavljen iz dveh uvodnih poglavij (Zavod za gradbeništvo Slovenije leta 2019, direktor doc.dr. Aleš Žnidarič) in predstavitev raziskovalne dejavnosti (Znanstvenoraziskovalne dejavnosti na ZAG, izr. prof.dr. Andraž Legat), osem izbranih tematik ter predstavitve enot ZAG.

Znanje, ki pušča sled
Knowledge that leaves a mark