Predstavitev zavoda

Poslanstvo

Poslanstvo ZAG je biti osrednja inštitucija na področju gradbeništva v Sloveniji, za kar so potrebni vrhunsko znanje in povezovanje s tehnološkimi rešitvami na širšem področju gradbeništva. Poleg raziskav na področju konstrukcijske varnosti, razvoja novih materialov ter okoljskih tehnologij je posebej pomembna požarna varnost, v širšem smislu pa tudi računalniške in komunikacijske tehnologije. V svojem delovanju se ZAG navezuje na gospodarstvo in širšo družbo, še posebej na izobraževalne inštitucije.

Vizija

Vizija ZAG je ostati osrednji slovenski raziskovalni in strokovni inštitut na širšem področju gradbeništva in biti primerljiv s podobnimi inštituti v evropskih državah in širše. Pri tem se v sodelovanju z našimi ključnimi partnerji ustrezno prilagajamo vsebinskim in tehnološkim usmeritvam v Sloveniji in mednarodnem prostoru, še posebej v EU.

Vodstvo

Direktor: doc. dr. Aleš Žnidarič

Glavna pisarna: mag. Petra Redelonghi

 

Upravni odbor

  • mag. Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije, predsednik
  • dr. Aljoša Šajna, predstavnik ZAG, podpredsednik
  • Alenka Padežnik, predstavnica Ministrstva za infrastrukturo
  • mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in predsednik lnženirske zbornice Slovenije
  • Mateja Tilia, predstavnica Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije
  • Damijan Uranker, predstavnik Ministrstva za naravne vire in prostor
  • Miloš Šturm, direktor  Zavoda TIGR

 

Znanstveni svet

dr. Stanislav LENART – predsednik
dr. Alenka MAUKO PRANJIĆ – namestnica predsednika
doc. dr. Aleš ŽNIDARIČ – direktor ZAG
doc. dr. Karmen FIFER BIZJAK
doc. dr. Sabina JORDAN
dr. Tadeja KOSEC
Friderik KNEZ
dr. Meta KRŽAN
dr. Tomaž PAZLAR
izr. prof. dr. Andrijana SEVER ŠKAPIN

Organiziranost

Na ZAG se preiskave in preskušanja vršijo v laboratorijih in odsekih, ki so formirani v skladu s skupinami oz. z značilnostmi proizvodov. Glede na svojo dejavnost so laboratoriji in odseki združeni v oddelke.

Na ZAG-u je 253 zaposlenih, od tega 71 doktorjev znanosti. (1. januar 2024)

 

EU Operacije

Izgradnja Požarnega laboratorija Logatec

Obnova laboratorija za konstrukcije

Publikacije

Ob priložnosti praznovanja 70 let Zavoda za gradbeništvo Slovenije smo izdali priložnosti zbornik Znanje, ki pušča sled/Knowledge that leaves a mark v slovenskem in angleškem jeziku.

Zbornik je sestavljen iz dveh uvodnih poglavij (Zavod za gradbeništvo Slovenije leta 2019, direktor doc.dr. Aleš Žnidarič) in predstavitev raziskovalne dejavnosti (Znanstvenoraziskovalne dejavnosti na ZAG, izr. prof.dr. Andraž Legat), osem izbranih tematik ter predstavitve enot ZAG.

Znanje, ki pušča sled
Knowledge that leaves a mark