Domov/O NAS/Predstavitev zavoda

Predstavitev zavoda

Poslanstvo

Poslanstvo ZAG je biti osrednja inštitucija na področju gradbeništva v Sloveniji, za kar so potrebni vrhunsko znanje in povezovanje s tehnološkimi rešitvami na širšem področju gradbeništva. Poleg raziskav na področju konstrukcijske varnosti, razvoja novih materialov ter okoljskih tehnologij je posebej pomembna požarna varnost, v širšem smislu pa tudi računalniške in komunikacijske tehnologije. V svojem delovanju se ZAG navezuje na gospodarstvo in širšo družbo, še posebej na izobraževalne inštitucije.

Vizija

Vizija ZAG je ostati osrednji slovenski raziskovalni in strokovni inštitut na širšem področju gradbeništva in biti primerljiv s podobnimi inštituti v evropskih državah in širše. Pri tem se v sodelovanju z našimi ključnimi partnerji ustrezno prilagajamo vsebinskim in tehnološkim usmeritvam v Sloveniji in mednarodnem prostoru, še posebej v EU.

Vodstvo

Direktor: doc. dr. Aleš Žnidarič

Glavna pisarna: mag. Petra Redelonghi

Upravni odbor
Miloš Šturm, predsednik – direktor Razvojnega centra SiEVA in direktor Zavoda TIGR
dr. Iztok Klemenc, podpredsednik – ZAG Ljubljana
mag. Črtomir Remec – direktor Stanovanjskega sklada RS in predsednik Inženirske zbornice
mag. Gregor Ficko – Ministrstvo za okolje in prostor
prof. dr. Andrej Umek – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Robert Sever – Gospodarska zbornica Slovenije
Terezija Gaberščik – Ministrstvo za infrastrukturo

Znanstveni svet
doc. dr. Stanislav Lenart – predsednik
doc. dr. Andrijana Sever Škapin
dr. Alenka Mauko Pranjić
doc. dr. Karmen Fifer Bizjak
doc. dr. Sabina Jordan
Friderik Knez
dr. Tadeja Kosec
dr. Tomaž Pazlar
mag. Marjanca Lutman

Organiziranost

Na ZAG se preiskave in preskušanja vršijo v laboratorijih in odsekih, ki so formirani v skladu s skupinami oz. z značilnostmi proizvodov. Glede na svojo dejavnost so laboratoriji in odseki združeni v oddelke. Na ZAG je 238 zaposlenih, od tega 68 doktorjev znanosti. (1. januar 2023)

EU Operacije

Izgradnja Požarnega laboratorija Logatec

Obnova laboratorija za konstrukcije

Publikacije

Ob priložnosti praznovanja 70 let Zavoda za gradbeništvo Slovenije smo izdali priložnosti zbornik Znanje, ki pušča sled/Knowledge that leaves a mark v slovenskem in angleškem jeziku.

Zbornik je sestavljen iz dveh uvodnih poglavij (Zavod za gradbeništvo Slovenije leta 2019, direktor doc.dr. Aleš Žnidarič) in predstavitev raziskovalne dejavnosti (Znanstvenoraziskovalne dejavnosti na ZAG, izr. prof.dr. Andraž Legat), osem izbranih tematik ter predstavitve enot ZAG.

Znanje, ki pušča sled
Knowledge that leaves a mark

O NAS