NAZIVDATUM NABAVESLIKAINFORMACIJE
Sistem za optično merjenje deformacij GOM - ARAMIS 5M2011/02/02Več o tem
Naprava za merjenje odziva talnih oblog na ogenj2009/12/30Več o tem
Naprava za merjenje odziva gradbenih proizvodov na ogenj, izpostavljenim enemu gorečemu predmetu - SBI 2000/11/30Več o tem
Naprava za merjenje odziva na ogenj malega plamena1992/05/22Več o tem
Dilatometer Netzsch DIL 402 C2010/01/25Več o tem
Porozimeter Hg AutoPore IV 95102007/11/12Več o tem
Plinski adsorber ASAP 20202008/11/02Več o tem
Petrografski mikroskop Carl Zeiss Axio Imager A1 m 2011/03/02Več o tem
Metalografsko-konfokalni mikroskop Carl Zeiss Axio2011/03/02Več o tem
3D optični brezdotični digitalizator ATOS I2009/12/07Več o tem
Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo 2010/07/01Več o tem
Industrijski endoskop2010/01/01Več o tem
Elastmeter model - 3964B MARK - 2 OYO presiometer1998/04/30Več o tem
Menardov presiometer2007/11/09Več o tem
vrstični elektronski mikroskop JEOL 5500 LV z EDS analizatorjem OXFORD2001/01/01Več o tem
Sklop opreme za merjenje fotokatalitske aktivnosti materialov2008/01/01Več o tem
Sistem za mikrotomografijo MicroXCT400 z okoljsko komoro2021/06/24Več o tem
Univerzalna trgalna stroja ZWICK Z030 in ZWICK Z100 2012/11/16Več o tem
Vremenska komora Kambič kk-3401970/01/01Več o tem
UV komora Nema1970/01/01Več o tem
Drop Shape Instrument FTA 10001970/01/01Več o tem
Vrtalnik DRMS Cordless1970/01/01Več o tem
STA 409 Luxx1970/01/01Več o tem
Avtoklav SSRT z obtočnim sistemom, CORMET2011/08/24Več o tem
Potenciostat / galvanostat Autolab PGStat 100, Floating version, 20101970/01/01Več o tem
Tribokorozimeter TRIBOTECHNIC, Francija, 2010 pin on disc, recipročni tribometer1970/01/01Več o tem
Galvanostatski pulz, GalvaPulseTM, FORCE Technology1970/01/01Več o tem
Merilnik udarne žilavosti kovin s kladivom 150 J in 300 J - WOLPERT-PW 30/15 K-E1970/01/01Več o tem
Univerzalni preskuševalni stroj z nominalno silo 2500 kN, Zwick Z2500Y1970/01/01Več o tem
Preskusni stroj za dinamične obremenitve »SCHENCK«1970/01/01Več o tem
Optični emisijski spektrometer za analizo kovin SPECTRO MAXx2013/10/21Več o tem
Vlažna / industrijska komora1970/01/01Več o tem
Slana komora1970/01/01Več o tem
Merilnik trdote kovin po Brinellu in Vickersu - WPM1970/01/01Več o tem
Merilnik trdote kovin po Vickersu FRANK-FINOTEST1970/01/01Več o tem
Ramanski spektrometer Horiba Jobin Yvon LabRAM HR8001970/01/01Več o tem
Merilec debelin prevlek MEGA-CHECK Profi1970/01/01Več o tem
Prenosni merilnik trdote kovin PROCEQ-EQUOTIP1970/01/01Več o tem
Inštrument za merjenje korozijskih potencialov jeklene armature v betonu - PROCEQ CANIN1970/01/01Več o tem
Magnetno induktivna naprava2004/01/01Več o tem
Vrvni tenzometer2014/01/01Več o tem
Komplet za izvedbo izvlečnih preskusov paličnih geotehničnih sider2006/01/01Več o tem
Naprava za strojno razvrščanje lesa Brookhuis Timber Grader MTG2006/01/01Več o tem
Profilometer ZAG VP2012/01/01Več o tem
Merilna letev2000/01/01Več o tem
SCRIMTEX merilno kolo1996/01/01Več o tem
Prenosno nihalo SRT2007/01/01Več o tem
Metoda zapolnitve s peskom1970/01/01Več o tem
Deflektograf Lacroix1975/01/01Več o tem
Benkelmanova gred1975/01/01Več o tem
SCRIMTEX laser2010/01/01Več o tem
Dinamični torzijski triosni aparat1970/01/01Več o tem
Bishop-Wesleytriosna celica z opremo za meritev sukcije,malih deformacij in prehoda strižnih valov1970/01/01Več o tem
Merilnik odpora pri vrtanju IML PD5002014/08/05Več o tem
Oprema za merjenje zrakoprepustnosti betona1970/01/01Več o tem
Konfokalni-metalografski mikroskop1970/01/01Več o tem
L-box1970/01/01Več o tem
Reometer1970/01/01Več o tem
KOMORA TIP IWB-600 CCK ZA PRESKUŠANJE NOTRANJE ODPORNOSTI CO2 komora1970/01/01Več o tem
Sistem za spremljanje akustične emisije1970/01/01Več o tem
Oprema za merjenje razporeditve por v svežem betonu1970/01/01Več o tem
Oprema za merjenje avtogenega krčenja1970/01/01Več o tem
XRD oprema2015/10/01Več o tem
ANALIZATOR PLINOV FTIR2015/12/03Več o tem
KONUSNI KALORIMETER2015/12/03Več o tem
DIMNA KOMORA2015/12/03Več o tem
Izotermni kalorimeter2017/04/25Več o tem
Merilna veriga za terensko merjenje zvočne izolacije in odbojnosti zvoka protihrupnih ograj2019/08/12Več o tem
Kalorimetrična komora za merjenje toplotnih lastnosti gradbenih elementov 2011/12/11Več o tem
Preskusni stroj s pripadajočo opremo za etalon za silo1970/01/01Več o tem
Naprava za meritev velikost delcev in zeta potenciala NanoBrook Omni Brookhaven1970/01/01Več o tem
DIGESTORIJ TIP TA 1500/ST HEMLING1970/01/01Več o tem
KOMORA UV MODEL Q-SUN XE-31970/01/01Več o tem
REOMETER MODULARNI OSCILACIJSKI MCR 3022016/06/01Več o tem
SISTEM ZA TESTIRANJE NESATURIRANIH ZEMLJIN Bishop & Wesley triosna celica1970/01/01Več o tem
Merilni sistem za meritve deformacij z optičnimi vlakni1970/01/01Več o tem
Merilni sistem za meritve dinamičnih vplivov na konstrukcije1970/01/01Več o tem
Merilnik prepustnosti geosintetikov, GE-TE-FLOW2017/12/31Več o tem
Hidravlični bat s členkastim vpetjem za dinamične obremenitve do 1000 kN in hodom 1000 mm2016/12/31Več o tem
Higrotermalna komora za pospešeno staranje fasadnih elementov2011/12/31Več o tem
Bombni kalorimeter2016/12/31Več o tem
Spektrometer spectrum TWO FT- IR PERKON ELMER Z ATR2018/07/16Več o tem
250 kN hidravlične čeljusti s črpalka za Instron 13422018/07/31Več o tem
Vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-IT500 z energijsko disperzijskim spekrometrom EDS Oxford Instruments2018/12/21Več o tem
Masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo, AGILENT 7900 ORS ICP-MS2019/12/06Več o tem
3D tiskalnik ZPrinter 310 2019/08/20Več o tem
Komora za merjenje fasadnih elementov v dinamičnih razmerah2015/05/26Več o tem
Naprava za merjenje zrakotesnosti stavb2010/12/11Več o tem
Naprava za preskušanje stavbnega pohištva1998/12/01Več o tem
Kamera za snemanje infrardečih posnetkov2006/12/01Več o tem
Dvoploščna naprava za merjenje toplotne prevodnosti materialov1987/12/01Več o tem
HFM za merjenje toplotne prevodnosti materialov2008/12/01Več o tem
TP02 - sonda za ne-stacionarno merjenje toplotne prevodnosti materialov2019/12/01Več o tem
Normirana laboratorijska komora za meritve zvočne izolirnosti gradbenih elementov2014/12/10Več o tem
Odmevnica za meritve absorpcije zvoka materialov in konstrukcij2014/12/01Več o tem
Modularni precizni zvočni analizatorji Brüel & Kjær tip 2260F in 22702014/12/09Več o tem
Standardni vir udarnega zvoka1999/12/01Več o tem
Merilna veriga za merjenje zvočne intenzivnosti2014/12/01Več o tem
Merilna veriga za merjenje hrupa cestnih vozil po SPB metodi2018/12/03Več o tem
Merilna veriga za merjenje hrupa cestnih vozil po CPX metodi2019/12/01Več o tem
Oprema za meritve okoljskega hrupa2019/12/01Več o tem
Naprava za preizkušanje gradbenih materialov in elementov na odpornost proti toči2010/12/10Več o tem
Vakuumska tlačna komora VPT-135 2020/09/30Več o tem
Analizator TOC/TN MULTI N/C 3100 CLD z AS VARIO vzorčevalnikom in modulom HT 13002020/06/18Več o tem
Trokanalni avtomatski merilni sistem za merjenje koncentracije kisika2020/10/27Več o tem
Laserski analizator porazdelitve velikosti in oblike delcev SYNC Microtrac MRB2020/08/05Več o tem
3D sistem za merjenje in analizo geometrijskih odstopanj okroglih profilov2020/06/29Več o tem
Optični merilni sistem GOM Aramis SRX2020/06/24Več o tem
UV/Vis/NIR spektrofotometer Lambda 1050+2020/11/17Več o tem
Ionski kromatograf z avtomatskim vzorčevalnikom 2021/06/04Več o tem
Rotacijska cevna peč 2021/11/25Več o tem
Kombinirana, fleksibilna peč za preskušanje požarne odpornosti gradbenih konstrukcij2021/10/08Več o tem
Merilni sistem za digitalizacijo grajenega okolja, modeliranje in analizo njegove geometrije2021/07/15Več o tem
Kombinirani naprševalni sistem s kovinami ter ogljikom Quorum, Q150T Plus2021/06/16Več o tem
Električna talilna peč XrFuse 12021/12/01Več o tem
STISKALNICA ZA DOLOČANJE TLAČNE TRDNOSTI TONI TECHNIK2020/05/14Več o tem
Zamrzovalna odtaljevalna komora 2019/02/28Več o tem
Optični emisijski spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo, AGILENT 5900 ICP-OE2022/08/11Več o tem
Merilnik trdote trdomer DuraScan 70G52022/05/25Več o tem
Gnetilni stroj z ekstruderjem ter peletirnikom in klasifikatorjem2022/10/18Več o tem
Servohidravlični stroj za statično in dinamično preskušanje – Zwick/Roell HB1000 Zwick/Roell, Nemčija, 20232023/07/28Več o tem
Reometer za svežo malto in beton Viskomat XL Schleibinger Geraete2023/10/19Več o tem
HFM FOX 502023/07/06Več o tem
Sistem opreme za geomehansko karakterizacijo recikliranih materialov2023/09/07Več o tem