Osebna izkaznica

Naziv: Zavod za gradbeništvo Slovenije
Skrajšani naziv: ZAG
Direktor: doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.
Sedež: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.zag.si
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat ZAG)
Elektronska pošta: info@zag.si
Davčna številka: SI43950019
Matična številka: 5866324
Poslovni račun: SI56 0110 0603 0345 794 (pri Upravi za javna plačila) *Po novem statutu ZAG posluje brez žiga.
SWIFT oz. BIC koda: BSLJSI2X (pri Upravi za javna plačila)
PIC številka: 999527092
Številka vladnega registra: 061/12583300
Dejavnosti: 72.190, 71.111, 71.121, 71.129, 71.200, 85.410, 85.421, 85.422, 85.590, 91.011

Zavod za gradbeništvo Slovenije – sedež zavoda
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
T: 01 280 42 50 (tajništvo)
E: info@zag.si

Zavod za gradbeništvo Slovenije – poslovna enota Maribor
Kidričeva cesta 47, Dobrovce
2204 Miklavž na Dravskem polju
T: 02 330 24 25

Zavod za gradbeništvo Slovenije – Požarni laboratorij
Obrtna cona 35
1370 Logatec
T: 01 / 33 03 678

Direktor:
doc. dr. Aleš Žnidarič
univ. dipl. inž. grad.
e-pošta: ales.znidaric@zag.si
Telefon: 01 280 42 50 (tajništvo)