DEDIŠČINSKA ZNANOST

Obravnava dediščine je ena od stalnih dejavnosti na ZAG, trenutno delujoča v sklopu interne transdisciplinarne skupine raziskovalcev sHERezad: Trajnostna grajena dediščina. Raznolikost in širina, bogate izkušnje, mednarodne povezave in širok nabor znanj in opreme zagotavljajo kompetentnost in kredibilnost skupine.

Obravnava dediščinske znanosti na ZAG zajema karakterizacijo, sintezo in analizo materialov in sistemov za utrjevanje, konstrukcijske sisteme in njihovi nosilnost ter odpornost, analize nosilnosti, tehnologijo izvedbe, geomehaniko, analizo vplivov na okolje, digitalizacijo ter potresno in požarno odpornost. V zadnjem času pa vse bolj tudi analizo vpliva podnebnih sprememb na stanje dediščine ter uvajanje neinvazivnih in nedestruktivnih tehnik v postopke karakterizacije stanja oziroma njegov monitoring. Z združevanjem širokega nabora pristopov zagotavljamo holistično obravnavo dediščine: razvoj tehnik, metod in načinov karakterizacije in spremljanja procesov, ki vplivajo na ohranjanje dediščine.

Skupina je aktivni soustvarjalec dediščinske znanosti prek objav in članstva v E-RIHS Evropski raziskovalni infrastrukturi dediščinske znanosti E-RIHS. Redno sodelujemo tudi pri reševanju strokovnih problemov dediščine, nacionalnih razstavah, raziskovalnih projektih – doma in v tujini.

Dediščinska znanost ponuja obilje izzivov, poleg teh pa tudi mnogotere užitke. Eden teh je sodelovanje z nadarjenimi študenti in zagnanimi raziskovalci, prek izvajanj predavanj, mentoriranja zaključnih del ali doktorskih disertacij.

Vsi zainteresirani, lepo vabljeni, da nas kontaktirate (link na outlook/kontakt).

MATERIALI, OBJEKTI, KOMPOZICIJE

 • identifikacija in avtentičnost materialov
 • izvor materialov
 • ocena stanja

SREDSTVA ZA POSEGE

 • premazi, utrjevalci in čistilna sredstva
 • združljivi materiali za obnovo (malte, beton, omet)
 • kopistika in 3D-tisk

METODE in TEHNIKE

 • in situ neinvazivne in nedestruktivne tehnike
 • microCT,
 • tehnike za karakterizacijo materialov
 • energijska učinkovitost

ODPORNOST

 • statična in dinamična analiza mehanske odpornosti in stabilnosti konstrukcij,
 • požarna in potresna varnost/sanacije
 • geotehnika (stabilnostne analize, drenaže)
 • podnebne spremembe in zelen dogovor

DIGITALIZACIJA IN MODELIRANJE

 • vizualizacija, modeliranje (BIM)
 • LCA, LCC, s-LCA-analize
 • monitoring

DOLGOŽIVOST

 • Restavriranje/konserviranje in načela ponovne uporabe
 • Turizem, vključenost družbe
 • E-RIHS-platforma

Raziskovalci

doc. dr. Sabina Dolenec sabina.dolenec@zag.si 040 693 125 Labratorij za cemente, malte in keramiko
dr. Lidija Korat lidija.korat@zag.si 031 698 303
dr. Maruša Mrak marusa.mrak@zag.si 041 843 841
dr. Majda Pavlin majda.pavlin@zag.si 040 361 142
dr. Miha Hren miha.hren@zag.si 041 209 925 Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito
dr. Tadeja Kosec tadeja.kosec@zag.si 040 191 621
dr. Mirjam Bajt Leban mirjam.leban@zag.si 031 336 923
dr. Petra Močnik petra.mocnik@zag.si 041 664 845
dr. Mateja Golež mateja.golez@zag.si 051 690 474 Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale
dr. Lucia Mancini lucia.mancini@zag.si 070 495 598
dr. Alenka Mauko Pranjić alenka.mauko@zag.si 051 690 478
dr. Vesna Zalar Serjun vesna.zalar@zag.si 031 338 261
dr. Erika Švara Fabjan erika.svara@zag.si 040 986 537 Odsek za funkcionalne materiale
izr. prof. dr. Andrijana Sever Škapin andrijana.skapin@zag.si 031 396 495
Luka Škrlep luka.skrlep@zag.si 031 727 484
dr. Andreja Pondelak andreja.pondelak@zag.si 040 137 234 Odsek za funkcionalne materiale
Odsek za lesene konstrukcije
Ana Brunčič ana.bruncic@zag.si 070 532 812 Laboratorij za beton
dr. Aljoša Šajna aljosa.sajna@zag.si 051 609 741
Katarina Šter katarina.ster@zag.si 041 737 695
dr. Nataša Knez natasa.knez@zag.si 031 510 944 Požarni laboratorij in požarno inženirstvo
doc. dr. Katja Malovrh Rebec katja.malovrh@zag.si 051 311 370 Laboratorij za gradbeno fiziko
Katja Žagar katja.zagar@zag.si /
dr. Meta Kržan meta.krzan@zag.si / Odsek za stavbe in potresno inženirstvo
dr. Andrej Anžlin andrej.anzlin@zag.si 051 631 923 Odsek za mostove in inženirske objekte
doc. dr. Karmen Fifer Bizjak karmen.fifer@zag.si 041 395 551 Odsek za geotehniko
dr. Stanislav Lenart stanislav.lenart@zag.si 031 347 826
Barbara Likar barbara.likar@zag.si 051 306 538
dr. Rok Vezočnik rok.vezocnik@zag.si / Odsek za vzdrževanje in gospodarjenje s cestami
Marcel Rous marcel.rous@zag.si 041 811 129 Služba za projektno podporo

Oprema

 • Mikrotomograf z okoljsko komoro
 • Vrstični elektronski mikroskop
 • Optični mikroskopi
 • Ramanov mikrospektrometer
 • Rentgenski praškovni difraktometerski sistem (XRD)
 • FTIR mikrospektrometer
 • Rentgenski fluorescenčni spektroskop (XRF)
 • Masni spektometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP MS)
 • Hg-porozimeter
 • 3D skenerji
 • Reometer
 • Oprema za fizikalno-mehanske preiskave (tlačna trdnost, poroznost, vpijanje vode)
 • Oprema za neinzvazivne in nedestruktivne preiskave (ultrazvok, spektrofotometer, infrardeča kamera)
 • Računalniška orodja za BIM modeliranje in analizo konstrukcij
 • Komore (temperature, CO2, vlaga) in peči
 • Potresna miza

Članstva

 • ICOMOS (Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja),
 • SKD (Slovensko konservatorsko društvo)
 • DRS (Društvo restavratorjev Slovenije
 • Global Heritage Stone
 • Scientific Advisory Board for the X-ray microCT activity at the VisionLab
 • ECTP CH (Evropska gradbena tehnološka platforma/področje kulturne dediščine )
 • E-RIHS (Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost)

Nacionalni projekti

 • Celostni pristop za ohranjanje stenskih poslikav kulturne dediščine, ARIS, 2022-2023
 • Turistični potencial dediščine podzemnih arhitektur, SRIP Turizem, 2021-2022
 • Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju, ARIS, 2018-2021
 • Karakterizacija historičnih malt za namene formuliranja kompatibilnih malt pri konserviranju stenskih poslikav, ARIS, 2016–2017

Mednarodni projekti

 • Mine Tour – Active conservation and evaluation of the natural and cultural heritage of mines and mining for the development of sustainable tourism, INTERREG Slovenija-Hrvaška, 2018-2021
 • VirtualMine- as a modeling tool for Wider Society Learning, EIT Raw Materials, 2016 -2019
 • REFLECTIVE-7-2014, Inclusive Cultural Heritage in Europe through 3D semantic modelling, 2015-2019
 • B-IMPACT, Bronze-IMproved non-hazardous PAtina CoaTing,NET 2015-2017
 • MACC-Modern Art Conservation Center, INTERREG IT-SLO, 2014-
 • HEROMAT: Protection of Cultural Heritage objects with multifunctional advanced materials, EU FP 7, 2012–2016

AKTIVNOSTI

Poletna šola/Summer School

Ulična galerija Mitnica

Horizontalna raziskovalna skupina ZAG sHERezad: Trajnostna grajena dediščina

Doc. dr. Sabina Dolenec, kons.-rest.

Slovenija razpolaga z bogato in raznoliko dediščino, ki je v svojem jedru zelo povezana z grajenim okoljem vasi, trgov in mest, znotraj njih pa s posameznimi obstoječimi objekti. Sodobni trendi, kot je Novi Evropski Bauhaus (NEB) in tudi zahteve Zelenega dogovora odpirajo možnosti in podpirajo zmožnosti, de se prepoznavne dediščinske vrednote prenesejo tudi v gradnjo novih objektov.

Pri razumevanju in ohranjanju dediščine ter njeni trajnostni rabi so zato ključnega pomena njeno evidentiranje, dokumentiranje, preučevanje, vključevanje v sodobno življenje, omogočanje dostopnosti, izobraževanje in popularizacija.

e-pošta: sherezad@zag.si

M: +386 40 693 125