BIM izobraževanje in certificiranje

Na širšem področju urejanja prostora je v sklopu digitalizacije opazna rast uporabe informacijskega modeliranja gradenj BIM (angl. Building Information Modelling), ki pomeni digitalni pristop k projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov. Osnovno poznavanje tega področja postaja neizogibno za vse, ki so aktivno ali pasivno vključeni v upravljanje s prostorom, saj BIM predvideva tako Gradbeni zakon, kakor tudi posamezni pravilniki (npr. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES 3, v katerem bo izračun za energetsko zahtevne objekte z uporabo BIM tehnologij bistveno olajšan).

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG) izvajamo BIM izobraževanja in certificiranje po programu “buildingSMART Professional Certification – Foundation” svetovne organizacije buildingSMART International (bSI). Organizacija je predana ustvarjanju in razvijanju odprtih digitalnih načinov dela v gradbeni industriji in v sklopu bSI izobraževanj ponuja temeljna znanja na področju BIM.

 

 

#aigeneratedimages #ZAG

KOMU JE NAMENJENO

Izobraževanje je koristno za širok nabor strokovnjakov, ki delujejo na področju gradbene zakonodaje, načrtovanja, monitoringa, obnove, priprave razpisne dokumentacije ali vzdrževanja objektov. Hkrati je izobraževanje primerno za vse stopnje; za nepoznavalce, ki lahko pridobijo osnovno znanje s področja, in za poznavalce (BIM manager-ji), ki lahko pridobijo vpogled v znanje in izkušnje svojih sogovornikov na projektih.

POTEK in PRIJAVE

Redna izobraževanja potekajo v živo in prek spleta, medtem ko preizkus znanja za pridobitev BIM certifikata poteka zgolj prek spleta in v enkratni izvedbi. Uspešno opravljen končni izpit zagotavlja pridobitev mednarodno priznanega certifikata. Z zaključenim izobraževanjem je možno pridobiti 5 kreditnih točk IZS iz izbirnih vsebin in 5 kreditnih točk ZAPS iz sklopa C (Tehnologija, materiali, tehnika).

Izobraževanje traja 2 dni po 8 šolskih ur z vmesnimi odmori na sedežu Zavoda za gradbeništvo Slovenije (Dimičeva 12, 1000 Ljubljana). Za večje skupine je izobraževanje mogoče organizirati na želeni lokaciji.

Izobraževanja se v celoti izvajajo v slovenskem jeziku. Predavatelji so naši izkušeni strokovnjaki z različnih področij, ki so aktivni v procesu BIM. Več o predavateljih in programu izobraževanj si lahko preberete spodaj.

Prijave sprejemamo na e-poštni naslov bim@zag.si najkasneje 5 delovnih dni pred načrtovanim terminom. Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije in/ali termina izobraževanja. O kakršnikoli spremembi udeležence pravočasno obvestimo.

PREDVIDENI TERMINI

Časovnica BIM izobraževanj na ZAG-u za leto 2024 je redno posodobljena in objavljena spodaj:

 • 19. in 20. marec
 • 20. in 21. junij
 • 19. in 20. september
 • 5. in 6. december

Med novicami na podstrani Aktualno boste našli vabilo na posamezno izobraževanje in ostale podrobnosti. Informacije o prihajajočih terminih BIM izobraževanj na ZAG-u bodo na voljo tudi na spletni strani Slovenskega združenja za informacijsko modeliranje gradenj – siBIM.

 

PROGRAM

 1. Spoznavanje osnovnih konceptov BIM pristopa
 2. Razumevanje prednosti uporabe BIM tehnologije
 3. Poenotenje razumevanja in izboljšanje komunikacije med člani projektnih skupin
 4. Upravljanje z informacijami v skladu s standardi ISO 19650
 5. Odprte in interoperabilne rešitve
 6. Uporaba BIM pristopa v organizacijah
 7. Spoznavanje osnovnega besedišča področja BIM slovar

 

Predavatelji bodo predstavili praktične primere s področij, na katerih znanstveno delujejo, npr. gradbena zakonodaja, projektiranje, toplotna zaščita, akustika, spomeniško varstvo – HBIM …

PLAČILO

Cena BIM izobraževanj in certificiranj na ZAG-u znaša 950 EUR (brez DDV).

Podatki za plačilo:

 • TRR: SI56 0110 0603 0345 794
 • SWIFT / BIC: BSLJSI2X
 • referenca: 00
 • namen: 520 BIM

PREDAVATELJI