Home/O NAS

O nas

ZAG je vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji. Znanstveno-raziskovalna dejavnost ZAG je vsebinsko in strateško nedvomno najpomembnejši segment našega delovanja, kajti opravljamo jo na področju gradbeništva, ki je gospodarsko pomembna panoga in v tem sektorju se v razvitih gospodarstvih neposredno ustvarja približno 10% BNP, skupaj z navezujočimi dejavnostmi pa je številka še precej večja.

Tudi v času gospodarske krize so razvite evropske države intenzivno podpirale širše področje gradbeništva, zato je to še vedno tehnološko zelo razvito. Potrebno se je namreč zavedati, da so se ključna tehnološka področja izrazito spremenila, saj se je gradbeništvo izrazito usmerilo v varovanje naravnih in energetskih virov.

Raziskovalno-preskuševalni sektor ZAG je organizacijsko razdeljen na 4 oddelke: Oddelek za materiale, Oddelek za gradbeno fiziko, Oddelek za konstrukcije in Oddelek za geotehniko in prometnice, ki jih sestavlja večje ali manjše število laboratorijev in odsekov. V zadnjih desetih letih smo sodelovali v več kot 50 evropskih projektih (4th – 7th FP).

Ključna področja naše raziskovalne dejavnosti so:

  • razvoj novih materialov kot so nanomateriali, organsko-anorganski kompoziti, prevleke,
  • energetska učinkovitost stavb in okoljske ocene,
  • preiskave materialov za ohranjanje kulturne dediščine,
  • analize in ponovna uporaba sekundarnih surovin: industrijskih odpadkov, odpadkov pri rušenju objektov,
  • potresno inženirstvo: preskusne metode in analize, tehnike za obnovo,
  • razvoj in preizkušanje na področju geotehnike ter cestne in železniške infrastrukture,
  • procesi degradacije kot so korozija in procesi degradacije na področju kamna, keramike in betona,
  • preiskave na področju požarnih lastnosti materialov in konstrukcij.

ZAG je del projekta InnoRenew CoE, katerega vizija je na svetovni ravni postati vodilna inštitucija na področju raziskovanja obnovljivih materialov in trajnostne gradnje.

Smo tudi član Živega laboratorija InnoRenew CoE, ki je na uporabnika osredotočena organizacija, ki spodbuja kulturo odprtih inovacij in je idealna za razvoj novih vrednostnih verig in poslovnih modelov, ki ustrezajo zaznanim potrebam uporabnikov.

S svojim multidisciplinarnim delovanjem na različnih področjih gradbeništva, ter povezovanjem temeljnih in uporabnih raziskav z reševanjem realnih problemov, je ZAG postal prepoznaven doma in verjetno še bolj v tujini. S svojim delovanjem smo med najbolj aktivnimi člani ENBRI (European Network of Building Research Institutes) in FEHRL (Forum of European National Highway Research Centres). ZAG velikokrat deluje tudi kot vezni člen med domačo industrijo in mednarodnimi raziskavami in tako omogoča neposreden stik naših podjetij z najnaprednejšimi tehnologijami na posameznih področjih gradbeništva. V tej smeri je koristno predvsem naše delovanje v tehnoloških platformah: ECTP (Europan Construction Technology Platform), ERTRAC (European Road Transport Research Council) in E2BA (Energy Efficient Buildings).

O NAS