Železnice

Železniška infrastruktura zahteva, glede na svojo starost in zastarelost, velika sanacijska in obnovitvena dela. Koncept trajnostne gradnje železniške infrastrukture, ki bo odporna na posledice vse številčnejših neurij, ki jih prinašajo klimatske spremembe, zahteva temeljite preiskave tal in vgradnjo kakovostnih materialov. Uvajanje novih tipov železniških konstrukcij, odpornih proti ekstremnim vremenskim razmeram in potresom razvijamo z najsodobnejšo opremo.

Interoperabilnost

Zavod za gradbeništvo Slovenije je v skladu z direktivo 2008/57/ES o interoperabilnosti železniškega sistema s strani Ministrstva za promet Republike Slovenije določen za priglašeni organ (št. NB 1404) za ocenjevanje skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihove primernosti za uporabo in izvedbo postopka verifikacije podsistema na strukturnem področju infrastrukture in tirnih vozil.

V prilogi najdete:

Seznam zahtevkov za interoperabilnost in

Pooblaščene osebe na področju direktive o interoperabilnosti železniškega sistema.

V ta namen izvajamo:

  • zunanja kontrola kakovosti vgrajenih materialov v vozišni kontrukciji ( balalst, tampon, posteljica),
  • zunanja kontrola kakovosti prednapetih in pasivnih geotehničnih sider (link na GT sidra),
  • izvedba zahtevnejših preiskav tamponskega materiala (velika direktna strižna celica),
  • izvedba testnih polj z vgradnjo geosintetikov,
  • protihrupna zaščita,
  • analiza življenskega kroga sanacije železniške kontrukcije (LCA).
Reference

Optimizacija dimenzioniranja gramozne grede in nosilnih plasti pod njo, z in brez geomreže

ARRS 2008-2011

Zunanja kontrola

Ministrstvo za gospodarstvo

SMART RAIL – Sustainable Maintenance and Analysis of Rail Transport Infrastructure

FP7 2011 – 2014

Nedestruktivno določanje strižnih lastnosti kamnitega materiala s 3D optičnim skenerjem

ELEA, Evropski kohezijski skladi 2012 – 2015

Razvoj mostnih opornikov iz armirane zemljine

LINEAL 2012 – 2015

dr. Borut Petkovšek, univ.dipl.inž.geol.
Vodja projektne skupine za železniško infrastrukturo
doc.dr., Stanislav Lenart, univ.dipl.inž.grad.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)

Protihrupna zaščita:
mag. Franc Capuder, univ.dipl.inž.gradb.
Vodja službe za tehnična soglasja in ocene

Rok Rudolf, univ. dipl. fiz.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)