Infrastrukturna skupina

Infrastrukturni program je neposredna podpora programski skupini, ki izvaja združeni raziskovalni program ZAG. Raziskovalni program je interdisciplinarnega značaja, zato jeneposredna povezanost in koordinirano delovanje raziskovalne infrastrukture ključnega pomena za izvajanje raziskav. Raziskave, ki jih predvideva program, največkrat združujejo raziskovanje obnašanja materialov in raziskovanje obnašanja konstrukcij. Pri tem vplivi in obtežba niso vedno samo statične in dinamične obremenitve, pač pa tudi kemijski in drugi vplivi, med katerimi so pomembni požar in različni vplivi okolja. Infrastrukturne dejavnosti z

vsemi sklopi opreme so nepogrešljive pri ciljnih raziskavah za industrijske partnerje, katerih rezultat je bodisi izboljšanje proizvodnje ali razvoj novih produktov. Prav tako nudi pomembno podporo pri razreševanju napak na proizvodih, nastalih med posameznimi fazami proizvodnje in pri spremljanju industrijskih procesov. Vodilnim slovenskim podjetjem s področja gradbeništva in avtomobilske industrije s svojim delovanjem tudi bistveno olajšamo pridobivanje ustreznih certifikatov, evropskih in nacionalnih tehničnih soglasij – zaradi našega ugleda so rezultati testiranj v naših laboratorijih namreč večinoma priznani s strani priglašenih organov v posameznih evropskih državah tudi ko gre za njihove nacionalne tehnične specifikacije.

V omenjenem segmentu so posebej pomembni:

  • metrološke aktivnosti: umerjanje inštrumentov;
  • mikrostrukturne raziskave materialov;
  • mehanske (statične in dinamične preiskave) konstrukcij in njihovih elementov;
  • požarne preiskave (vključno z razvojem dimnih plinov);
  • geomehanske meritve.

Pri tem je potrebno poudariti, da je usposobljenost osebja ključna za ustrezno izvedbo meritev in interpretacijo rezultatov. Rezultati naših preiskav so velikokrat osnova za ustrezne strokovne odločitve različnih ministrstev Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za kulturo), direkcijam (Direkcija RS za infrastrukturo, Direkcija za vlaganja v železniško infrastrukturo), agencijam (Agencija za radioaktivne odpadke, Agencija za okolje), inšpekcijam in ostalim državnim inštitucijam.