InnoRenew CoE

ZAG je partner v projektu razvoja centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, ki je izbran kot eden od devetih projektov na razpisu Teaming v okviru Evropskega programa za raziskave in inovacije, Obzorje 2020. Projekt z osmimi partnerji iz Slovenije in izkušenim tujim partnerjem, Fraunhoferjevim inštitutom za raziskave lesa WKI, vodi Univerza na Primorskem. Več informacij najdete na spletni strani www.innorenew.eu in www.eu-skladi.si.

Projekt vključuje operacijo “Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence – InnoRenew CoE”. Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« Prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.

V okviru projekta InnoRenew CoE (»Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence«) je bila kupljena sodobna raziskovalna oprema (InnoRenew oprema).

Opis operacije

Temeljna ideja projekta InnoRenew je razvoj in delovanje novega Centra odličnosti InnoRenew CoE, čigar delovanje bo posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih materialov. Poudarek bo na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju.

Aktivnosti InnoRenew CoE bomo osredotočali na dve tehnologiji, ki ta center odličnosti razlikujeta od ostalih inštitucij:

– modifikacija lesa
– restorativno okolijsko in ergonomsko oblikovanje (REED).

Za doseganje ciljev projekta smo pripravili delovni načrt, ki služi kot osnova za rast in delovanje novega zavoda ter za implementacijo raziskav v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta. Seznam rezultatov projekta najdete tukaj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji.

Več informacij.

Projekt

Partnerji projekta InnoRenew (vključno z novim zavodom) izkoriščajo financiranje iz okvirnega programa EU Obzorje2020 z namenom ustanovitve uspešnega in trajnostnega raziskovalnega zavoda InnoRenew CoE. Projekt vključuje skupno raziskovalno delo zavoda in partnerjev, mentorstvo in razne operativne dejavnosti.

Trajanje projekta InnoRenew: 2017-2022

Višina financiranja: 554.400,00 €

Projekt vključuje operacijo “Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence – InnoRenew CoE”. Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« Prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.

Institut

Center odličnosti InnoRenew CoE je nov, samostojen in neodvisen zavod, ki bo zaposloval raziskovalce, izvajal svoje lastne raziskave, izpopolnil in razširil sposobnosti partnerjev ter v skladu s svojimi splošnimi raziskovalnimi in družbenimi cilji zagotavljal storitve za družbeno dobrobit.

InnoRenew CoE je bil uradno ustanovljen 15. 2. 2017.

Za operativno izvajanje projekta je financiranje potrdila Evropska Komisija v okvirnem programu za raziskave in razvoj iz Obzorja 2020, inštrument »Teaming« (H2020 WIDESPREAD-2-Teaming; #739574). Operacijo delno sofinancira še Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.