Pregrade

Pregrade kot objekti posebnega pomena, zahtevajo pred izgradnjo obsežne geotehnične raziskave in v času gradnje Zunanjo kontrolo kakovosti. Po izgradnji je potrebno objekt opazovati in izvajati redni monitoring. V ta namen izvajamo:

  • preglede objektov
  • inklinacijske meritve in meritve pomikov objektov
  • analiza izmerjene vrednosti z najnovejšimi numeričnimi modeli
  • spremljanje stanja glav trajnih prednapetih geotehničnih sider.
Reference

Modeliranje HE pregrade Vrhovo

Savske elektrarne 2010

Zunanja kontrola kakovosti izgradnje HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, ČHE Avče

Savske elektrarne

Smernice za izvedbo geotehničnega opazovanja,

DARS 2006-2007

Zunanja kontrola kakovosti pri obnovi HME Melje

DEM

Smernice za izvedbo geotehničnega opazovanja (koordinator projekta)

DARS 2006-2007

Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v Republiki Sloveniji (koordinator projekta)

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2011-2012

Tehnično opazovanje pregradnih objektov HE na Soči

Soške elektrarne, d.o.o.

Tehnično opazovanje pregradnih objektov HE na Savi

Savske elektrarne, d.o.o.

Tehnično opazovanje pregradnih objektov HE na Dravi

Dravske elektrarne , d.o.o.

Modeliranje HE pregrade Vrhovo

Savske elektrarne, d.o.o. 2010

Kontrola kakovosti in opazovanje med gradnjo HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško

HESS, d.o.o. in INFRA, d.o.o. 2007 do 2013

Kontrola kakovosti in opazovanje med gradnjo ČHE Avče

Soške elektrarne, d.o.o.