Knjižnica ZAG

Predstavitev

Knjižnica ZAG je specialna knjižnica za področje gradbeništva in deluje v okviru Zavoda za gradbeništvo Slovenije v Ljubljani. Predstavlja informacijsko-dokumentacijsko podporo raziskovalcem in strokovnim sodelavcem, zaposlenim na zavodu, pri njihovem delovnem in raziskovalnem procesu. Glavni dejavnosti sta knjižnično-informacijske storitve ter vodenje bibliografij raziskovalcev in strokovnih sodelavcev.

Knjižnica deluje v okviru matične inštitucije že 75 let. Njeni začetki segajo v leto 1949, v sam začetek ustanovitve Gradbenega inštituta, pozneje Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij (ZRMK), sedaj pa že dvajset let deluje v okviru matične ustanove ZAG. V razvid knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice je vpisana z evidenčno številko/siglo 50214.

Knjižnično gradivo in elektronske publikacije

Fond knjižnice predstavlja literatura s področja gradbeništva in sorodnih naravoslovnotehniških ved. Danes za naše raziskovalce in strokovne sodelavce gradimo zbirko relevantne literature s področja trajnostnega gradbeništva, recikliranja, energetske učinkovitosti in kulturne dediščine.

Od leta 1996 je knjižnica polnopravni član sistema COBISS. Z zbirko knjižničnega gradiva in vodenjem bibliografij raziskovalcev gradimo vzajemno bazo COBIB. Akronim knjižnice je ZAGLJ.

Podatki o gradivu so dostopni na spletu. Podatke za starejši knjižnični fond posredujemo po elektronski pošti.

Članstvo

Člani knjižnice so zaposleni v matični ustanovi.

Članom drugih knjižnic in ostalim zunanjim obiskovalcem je gradivo dostopno v čitalnici ali po medknjižnični izposoji.

Člani naše knjižnice nimajo omejenega roka izposoje gradiva. Zato vas prosimo, da izposojeno gradivo predhodno naročite po elektronski pošti, da vam ga pripravimo za uporabo v čitalnici ali za medknjižnično izposojo.

Delovni čas

Delovni čas za zunanje uporabnike: vsak delavnik od 8. do 13. ure. Po dogovoru tudi izven navedenega časa.

Prostori knjižnice

Prostori knjižnice se nahajajo v 5. nadstropju zgradbe. Knjižnica se razprostira v dveh nadstropjih, sestavljajo jo osrednji del z monografsko in serijsko zbirko, čitalnica, standardoteka in arhiv posebnih zbirk.