Oddelek za konstrukcije

Nosilnost, stabilnost in potresno odpornost bosta stavbi zagotovila konstrukcija in temeljenje. Izkušeni strokovnjaki s pomočjo vrhunske opreme nudimo strokovno podporo investitorjem, projektantom, izvajalcem in nadzoru za vse vrste konstrukcij. V različnih projektih se povezujemo z strokovnjaki različnih inštitucij in industrije doma in v tujini, s čimer krepimo strokovno odličnost in pridobivamo nova znanja. Raziskujemo in preskušamo konstrukcije, izvajamo preglede in pripravljamo ekspertize.

AKREDITIRANE METODE

Seznam akreditiranih metod iz fleksibilnega tipa obsega v Oddelku za konstrukcije 2023.

Za določene metode preiskav pa smo akreditirani po SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji v listini LP-005.

Oddelek za konstrukcije sestavljajo: