Domov/ORGANIZACIJSKE ENOTE/Oddelek za konstrukcije

Oddelek za konstrukcije

Nosilnost, stabilnost in potresno odpornost bosta stavbi zagotovila konstrukcija in temeljenje. Izkušeni strokovnjaki s pomočjo vrhunske opreme nudimo strokovno podporo investitorjem, projektantom, izvajalcem in nadzoru za vse vrste konstrukcij. V različnih projektih se povezujemo z strokovnjaki različnih inštitucij in industrije doma in v tujini, s čimer krepimo strokovno odličnost in pridobivamo nova znanja. Raziskujemo in preskušamo konstrukcije, izvajamo preglede in pripravljamo ekspertize.

Za določene metode preiskav smo akreditirani po SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji pod reg. št. LP-005.

Seznam akreditiranih metod v Oddelku za konstrukcije.

Oddelek za konstrukcije sestavljajo:

ODDELEK ZA KONSTRUKCIJE
KONTAKTNE OSEBE

Vodja oddelka:
dr. Iztok Klemenc
univ. dipl. inž. grad.
e-pošta: iztok.klemenc@zag.si
Telefon: 01 280 44 26