Javna naročila – prijave v teku

» Nakup hidravličnega pogonskega agregata-ponovitev postopka / The purchase of hydraulic power unit-redo «

Številka oznake: JN000351/2024-EUe16/01

Rok za oddajo ponudb: 24.02.2024

Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/784866

Portal e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35494

Javna naročila – prijave zaključene

Leto 2023

»Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na Zavodu za gradbeništvo v letu 2023 in 2024 –ponovitev sklopa 1 (obnova hale Gras)«

Št. oznake JN007777/2023-W01 (datum objave: 23.11.2023)

Rok za oddajo ponudb: 19.12.2023 do 09:00

Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=500123

Portal e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=33590

»Nakup visokoločljivega rentgenskega računalniškega mikrotomografa (za statične, časovne in dinamične meritve)«

Št. oznake: JN005404/2023-B01 (datum objave: 18.08.2023)

Rok za oddajo ponudb: 18.09.2023 do 09:00

Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=489457

Portal e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=27567

»Nakup raziskovalne opreme Avtomatski IR gorilnik«

Št. oznake: JN004239/2023-W01 (datum objave: 30.6.2023)

Rok za oddajo ponudb: 14. 07. 2023 09:00

Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=484857

Portal e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=27567

»Nakup reometra za sveža malto in beton«

Št. oznake: JN002632/2023-W01 (datum objave: 4.5.2023)

Rok za oddajo ponudb: 18. 05. 2023 do 09:00

Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=478478

Portal e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=25312

»Nakup 150kV vira rentgenskih žarkov za rentgenski računalniški mikrotomograf Xradia MicroXCT-400«

Št. oznake: JN002146/2023-W01 (datum objave: 13.4.2023)

Rok za oddajo ponudb: 26. 04. 2023 do 09:00

Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=476753

Portal e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24659

»Nakup laboratorijske pohištvene in tehnološke opreme (2 sklopa)«

Št. oznake: JN001769/2023-W01 (datum objave: 28.3.2023)

Rok za oddajo ponudb: 07.04.2023 do 09:00

Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=475318

Portal e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24109

»Sistem opreme za geomehansko karakterizacijo recikliranih materialov (2 sklopa)«

Št. oznake: JN001000/2023-W01 (datum objave: 24.2.2023)

Rok za oddajo ponudb: 10.03.2023 do 09:00

Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=472236

Portal e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22995

Nakup merilnika toplotne prevodnosti

Št. oznake: JN000555/2023-W0 (datum objave 3.2.2023)

Rok za oddajo ponudbe: 20.02.2023 do 09:00

Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=470504

Portal e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22331

Leto 2022

Demontaža, montaža, transport laboratorijske opreme in dobava in montaža lokalnega odsesavanja

Št. oznake: JN001055/2022-W01 (datum objave: 22.2.2022)
Rok za oddajo ponudbe: 07.03.2022 do 09:00
Portal javnih naročil
Portal e-JN

Nakup raziskovalne opreme (2 sklopa)

Št. oznake: JN000856/2022-W01 (datum objave: 14.2.2022)
rok za oddajo ponudbe: 28.02.2022 do 09:00
Portal javnih naročil
Portal e-JN

Sistem za mehansko preskušanje materialov (2 sklopa)

Št. oznake: JN000708/2022-B01 (datum objave: 3.2.2022)
rok za oddajo ponudbe: 02.03.2022 do 09:00
Portal javnih naročil
Portal e-JN

Nakup raziskovalno-merilne opreme in sistemov za potrebe Zavoda za gradbeništvo Slovenije (9 sklopov)
Št. oznake: JN000018/2022-W01 (datum objave: 3.1.2022)

Dobava in montaža hidravličnega cevnega razvoda (ponovitev)
Št. oznake: JN000019/2022-W01 (datum objave: 3.1.2022)

Leto 2021

Okvirni sporazum za nakup letalskih kart
Št. oznake: JN008034/2021-W01 (datum objave: 3.12.2021)

Okvirni sporazum za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo
Št. oznake: JN008034/2021-W01 (datum objave: 26.11.2021)

Dobava in montaža hidravličnega cevnega razvoda
Št. oznake: JN007901/2021-W01 (datum objave: 22.11.2021)

Nakup laboratorijskega pohištva in opreme
Št. oznake: JN005960/2021-W01 (datum objave: 1.9.2021)

Dobava in odjem električne energije za Požarni laboratorij v Logatcu za obdobje treh let
Št. oznake: JN004052/2021-W01 (datum objave: 16.6.2021)

Izvedba gradbeno-obrtniških del za izdelavo in montažo pokrovov kinet v laboratorijskem delu stavbe Požarnega laboratorija v Logatcu
Št. oznake: JN003317/2021-W01 (datum objave: 21.5.2021)

Izvedba gradbeno-obrtniških del za obnovo avle na naslovu Dimičeva ulica 12, Ljubljana
Št. oznake: JN002714/2021-W01 (datum objave: 29.4.2021)

Nakup raziskovalne opreme za potrebe Zavoda za gradbeništvo Slovenije (6 sklopov)
Št. oznake: JN002499/2021-B01 (datum objave: 20.4.2021)

Dobava sklopa naprav za določanje dinamike gorenja oziroma za požarne preskuse v velikem merilu
Št. oznake: JN001129/2021-B01 (datum objave: 26.2.2021)

Dobava dveh mostnih dvigal v preizkusni hali objekta požarnega laboratorija v Logatcu (ponovitev postopka)
Št. oznake: JN000889/2021-W01 (datum objave: 18.2.2021)

Izdelava, dobava in montaža komore za preskušanje notranje odpornosti betona proti zmrzovanju in tajanju (NOZT) po SIST-TP CEN/TR 15177 in po SIST 1026 (ponovitev postopka)
Št. oznake: JN000626/2021-W01 (datum objave: 5.2.2021)

Dobava dveh mostnih dvigal v preizkusni hali objekta požarnega laboratorija v Logatcu
Št. oznake: JN000424/2021-W01 (datum objave: 27.01.2021)

Nakup čistilne naprave za čiščenje dimnih plinov (ponovitev postopka)
Št. oznake: JN000057/2021-B01 (datum objave: 7.1.2021)

Leto 2020

Nakup ionskega kromatografa
Št. oznake: JN007460/2020-W01 (datum objave: 30.11.2020)

Nakup čistilne naprave za čiščenje dimnih plinov
Št. oznake: JN006709/2020-B01 (datum objave: 27.10.2020)

Zavarovanje odgovornosti in premoženja 2021-2025
Št. oznake: JN006089/2020-B01 (datum objave: 02.10.2020)

Nakup UV-Vis spektrofotometra z integracijsko sfero
Št. oznake: JN006303/2020-W01 (datum objave: 13.10.2020)

Servisiranje in vzdrževanje vozil
Št. oznake: JN005329/2020-W01 (datum objave: 27.08.2020)

Nakup sistema dveh peči za preskušanje požarne odpornosti
Št. oznake: JN004530/2020-B01 (datum objave: 16.07.2020)

Nakup sistema najmanj dveh peči za preskušanje požarne odpornosti
Št. oznake: JN003460/2020-B01 (datum objave: 02.06.2020)

Trokanalni avtomatski merilni sistem za merjenje koncentracije kisika s paramagnetnimi merilnimi instrumenti
Št. oznake: JN003188/2020-W01 (datum objave: 22.05.2020)

Nakup in dobava vozil
Št. oznake: JN003367/2020-W01 (datum objave: 29.05.2020)

Nakup optičnega merilnega sistema
Št. oznake: JN001991/2020-W01 (datum objave: 26.03.2020)

Nakup laserskega analizatorja porazdelitve velikosti in oblike delcev
Št. oznake: JN001801/2020-W01 (datum objave: 18.03.2020)

Nakup vakuumsko tlačne komore
Št. oznake: JN000702/2020-W01 (datum objave: 06.02.2020)

Nakup analizatorja TOC/TN MULTI N/C 3100 (CLD) z AS VARIO vzorčevalnikom in modulom HT 1300
Št. oznake: JN000665/2020-W01 (datum objave 05.02.2020)

3D sistem za merjenje in analizo geometrijskih odstopanj okroglih profilov
Št. oznake: JN000670/2020-W01 (datum objave: 05.02.2020)

Nakup pohištvene opreme
Št. oznake: JN000524/2020-W01 (datum objave 30.01.2020)

Storitve mobilne telefonije 2020-2024
JN000080/2020-W01 (datum objave: 9.1.2020)

Izvedba storitev gradbenega nadzora po pogodbenih določilih in Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta “Izgradnja požarnega laboratorija”
JN000047/2020-W01 (datum objave: 8.1.2020)

leto 2019

Storitve izvajanja receptorske službe ter varovanja ljudi in premoženja
JN008243/2019-W01 (datum objave: 26.11.2019)

Javno naročilo za Požarni laboratorij Logatec
JN008112/2019-B01 (datum objave 20.11.2019)