Laboratorij za metrologijo

Dejavnosti laboratorija so kalibriranje, preverjanje in kontrola meril naslednjih veličin:

 • SILA,
 • TLAK,
 • MOMENT SILE,
 • TRDOTA,
 • MEHANSKA ENERGIJA,
 • DOLŽINA,MASA in
 • TEMPERATURA.

V skladu z mednarodnimi standardi in navodili kalibriramo pri naročniku ali v laboratoriju za metrologijo na ZAG Ljubljana naslednjo merilno in preskusno opremo:

 • merilnike sile: dinamometre, merilne pretvornike do 5 MN tlak, do 1 MN nateg,
 • stroje za merjenje mehanskih lastnosti materialov: stiskalnice, natezno-tlačne preskusne stroje do 5 MN tlačne sile, do 1 MN natezne sile, do 1000 mm merjene dolžine,
 • merilnike trdote: Brinell, Vickers, Rockwell, Equotip, Shore, IRHD,
 • merilnike tlaka, manometre do 2000 bar,
 • merilnike momenta sile, torziometre do 2000 Nm,
 • merilnike žilavosti po Charpyju in Izodu,
 • hidravlične sisteme za napenjanje v gradbeništvu do 5 MN,
 • referenčne ploščice trdote po Brinellu, Vickersu in Rockwellu,
 • naprave z valji za preveritev zavorne sile motornih vozil,
 • tehtnice,
 • merilnike temperature,
 • temperaturne komore, sušilnike, peči,
 • merila dolžine,
 • merilne ojačevalnike za pretvornike z uporovnimi lističi (strain-gauge bridge amplifiers)
 • drugo laboratorijsko merilno in preskusno opremo.

Laboratorij vzdržuje nacionalne referenčne etalone za silo, trdoto in moment sile.

Pooblastila in akreditacije

 • Laboratorij je od leta 2000 akreditiran po standardu EN ISO/IEC 17 025 (prej EN 45001) pri slovenski akreditaciji SA za izvajanje kalibracij meril sile, momenta sile, tlaka, trdote, žilavosti in dolžine.

Izdajanje certifikatov

Za izvedeno kalibracijo izdamo naročniku certifikat o kalibraciji z izmerjenimi in ovrednotenimi parametri. Certifikat je praviloma opremljen z znakom akreditacije, če je kalibracija znotraj akreditiranega obsega in če merilo omogoča izvedbo predpisanega postopka. Na kalibrirano merilo nalepimo nalepko ZAG, ki označuje, da je bilo merilo kalibrirano.

KDO SMO
dr. Miha Hiti (Vodja)
univ. dipl. inž. el.
01 280 45 19
041 875 477
miha.hiti@zag.si
Matjaž Kovačič
dipl. inž. el.
01 280 41 95
031 750 717
matjaz.kovacic@zag.si
Tomaž Koklič
univ. dipl. inž. str.
01 280 41 98
030 450 667
tomaz.koklic@zag.si
Danijel Zlatar
dipl. fiz.
01 280 43 56
051 634 783
danijel.zlatar@zag.si
Davor Šef
univ. dipl. inž. el.
01 280 43 56
030 719 511
davor.sef@zag.si
Branko Cerut
univ. dipl. inž. el.
01 280 41 98
031 373 377
branko.cerut@zag.si
Blaž Vivod
mag. inž. les
01 280 41 95
070 577 313
blaz.vivod@zag.si
Filip Tomšič
dipl. inž. fiz. (VS)
070 433 026
filip.tomsic@zag.si