Splošni pogoji uporabe spletne strani www.zag.si

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.zag.si, so last ZAG-a in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja lastnika.

ZAG ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. ZAG si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.