Home/O NAS/Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

 • Osnovni podatki o katalogu
  Naziv organa:
  Polni naziv: Zavod za gradbeništvo Slovenije
  Krajši naziv: ZAG Ljubljana
  Sedež: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
  W: www.zag.si
  E: info@zag.si
  T: 01 280 42 00

Odgovorna uradna oseba:
doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.

Katalog:
– www.zag.si/si/o-nas/katalog-informacij-javnega-znacaja
– Katalog v fizični obliki je dostopen na sedežu Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

 • Splošni podatki o Zavodu za gradbeništvo Slovenije in informacijah javnega značaja

Organigram in podatki o Zavodu za gradbeništvo Slovenije:
Zavoda za gradbeništvo Slovenije je javno raziskovalni zavod, ki opravlja javno službo na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Raziskovalna področja Zavoda za gradbeništvo Slovenije so:
materiali, konstrukcije, gradbena fizika, geotehnika in prometnice ter metrologija.

Notranje organizacijske enote in njihova delovna področja:
Organiziranost Zavoda za gradbeništvo Slovenije

 • Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
  Pristojna oseba: doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.; 01 280 42 50
O NAS
PRILOGE