Slovenija ima zaradi svoje topografske razgibanosti na avtocestnem in železniškem omrežju veliko število predorov, ki jih je potrebno redno pregledovati. Prav tako so v načrtu večje število predorov na novem železniškem tiru Divača Koper. ZAG na področju predorogradnje izvaja:

  • Geološko geomehanske raziskave
  • Statične in dinamične stabilnostne analize
  • Zunanjo kontrolo kakovosti gradnje predorov
  • Zunanjo kontrolo kakovosti prednapetih in pasivnih geotehničnih sider (link na GT sidra)
  • Monitoring predorov med in po izgradnji
  • Redni in glavni pregledi predorov
Reference

Zunanja kontrola predorov:
AC predor Karavanke – sanacija, Železniški predor Karavanke – sanacija, predor Golovec, predor V Zideh, predor Trojane, predor Podmilj, predor Jasovnik, predor Kastelec, predor Dekani, predor Barnica, predor Tabor, predor Šentvid, predor Leščevje, predor Cenkova, predor Podmilj, predor Markovec

DARS 1998-2014

Študija možnosti gradnje podzemnih prostorov v Sloveniji (2000 – 2002)

ARAO 2000-2002

Študija možnosti podzemnega pridobivanja naravnega kamna v Sloveniji

ARAO 1998-2005

Sanacija več odsekov v predoru Karavanke

DARS 1998 – 2014

Predhodne geološko geotehnične raziskave za projektiranje AC predorov v Slovenji: predori Karavanke, Debeli Hrib, Mali Vrh, Golovec, Trojane, Pletovarje, Golo Rebro, Tabor

DARS 1990-2013

Svetovanje, meritve in sodelovanje pri geološki in geotehnični spremljavi vseh AC predorov v Sloveniji

DARS 1996-2013

Karakterizacija kamnine za gradnjo železniškega predora v krasu

DARS 2009-2011

Pregledi stanja AC predorov v R Sloveniji

DARS 2010-2016