Na ZAG-u se raziskave in preskušanja vršijo v laboratorijih in odsekih, ki so formirani v skladu s skupinami oz. z značilnostmi proizvodov. Glede na svojo dejavnost je trinajst laboratorijev oz odsekov združenih v štiri oddelke: Oddelek za materiale, Oddelek za gradbeno fiziko, Oddelek za konstrukcije in Oddelek za geotehniko in prometnice. Poleg tega je na ZAG-u še Oddelek za metrologijo, Sektor za skupne in splošne zadeve ter Sektor za poslovne zadeve.