Služba za tehnične ocene in soglasja

Predstavitev

Služba za tehnične ocene in soglasja izvaja aktivnosti podeljevanja Slovenskih tehničnih soglasij, Evropskih tehničnih ocen in Okoljskih deklaracij proizvodov.

Zavod za gradbeništvo Slovenije je bil leta 2003 določen za Organ za tehnična soglasja in kot takšen pridobil pravico izdajanja Slovenskih tehničnih soglasij (STS) ter do 1. julija 2013 tudi Evropskih tehničnih soglasij (ETA).

Zaradi uveljavitve uredbe št. 305/2011 je bil ZAG v 2012 imenovan za Organ za tehnično ocenjevanje in s tem pridobil pravico priprave in izdaje Evropskih tehničnih ocen (ETA).

Od leta 2013 se v okviru Službe pripravljajo Okoljske deklaracije proizvodov (EPD). Predvidevamo, da bo EPD v prihodnje predstavljala eno ključnih tržnih prednosti proizvajalca gradbenih proizvodov, pri dokazovanju sedme osnovne bistvene zahteve (t.j. trajnostna raba naravnih virov – Uredba št. 305/2011, Priloga I).

Dejavnosti

 • SLOVENSKA TEHNIČNA SOGLASJA (STS)
  STS se podeli na zahtevo proizvajalca, ki daje na trg v Republiki Sloveniji gradbeni proizvod, ki ni zajet v harmonizirani tehnični specifikaciji po ZGPro-1 (Zakon o gradbenih proizvodih)
 • EVROPSKA TEHNIČNA OCENA (ETA)
  ETA se izda na zahtevo proizvajalca za gradbeni proizvod, ki ga proizvajalec daje na trg v državah EU. Osnova za izdajo ETA je Evropski ocenjevalni dokument (EAD), ki ga pripravi in sprejme Organ za tehnično ocenjevanje (TAB)
 • OKOLJSKA DEKLARACIJA PROIZVODA (EPD)
  EPD podaja opis proizvoda in emisije, povezane s proizvodom v celotnem življenjskem ciklu in temelji na rezultatih ocenjevanja življenjskega cikla (LCA) ter predstavlja kompleksno, a potrebno in zanesljivo podlago trajnostnemu gradbeništvu.

Pomembnejši mejniki

 • 2003 začetek podeljevanja Slovenskih in Evropskih tehničnih soglasij
 • 2003 ZAG postane predstavnik Republike Slovenije v Evropski organizaciji za tehnična soglasja, ki se je v letu 2013 preoblikovala v Evropsko organizacijo za tehnične ocene
 • 2013 začetek podeljevanja Evropskih tehničnih ocen
 • 2013 začetek izdajanja Okoljskih deklaracij proizvodov
 • 2013 postali ustanovni člani ECO Platforme

Članstva

 • EOTA – European Organisation for Technical Assessment (Evropska organizacija za tehnične ocene)
 • ECO PLATFORMA – Združenje Evropskih organizacij, ki izdajajo Okoljske deklaracije proizvodov EPD
KDO SMO
mag. Franc Capuder
univ. dipl. inž. grad.
Vodja
01 280 43 00
041 768 452
franc.capuder@zag.si
Sabina Koporec
dipl. upr. org.
Namestnica vodje
01 280 45 37
041 993 661
sabina.koporec@zag.si
Janja Pevec
dipl. inž. fiz.
01 280 45 44
janja.pevec@zag.si
Lea Vrečar Capuder
inž. metal.
01 280 44 72
041 393 814
lea.vrecar@zag.si