Domov/ORGANIZACIJSKE ENOTE/Oddelek za gradbeno fiziko

Oddelek za gradbeno fiziko

Energetska učinkovitost stavb je v gradbeništvu prepoznana kot temelj trajnostnega gradbeništva in pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju družbe, zato na tem področju izvajamo številne raziskave in je za ZAG eno izmed prioritetnih.

ZAG v Oddelku za gradbeno fiziko združuje:

  • Laboratorij za toplotno zaščito in akustiko, ki na področju toplotnih in akustičnih karakteristik materialov in konstrukcij, učinkovite rabe energije stavb in primernih bivalnih pogojev v stavbah izvaja različne raziskave in preskušanja po evropskih in drugih nacionalnih standardih.
  • Požarni laboratorij in požarno inženirstvo na svojem področju izvajata preskušanja in preiskave požarne odpornosti in odziv materialov na ogenj ter izdeluje študije požarne varnosti in izvaja razvojno raziskovalne aktivnosti na širšem področju požarnega inženirstva.

Za določene metode preiskav smo akreditirani po SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji pod reg. št. LP-005.

GRADBENA FIZIKA
KONTAKTNE OSEBE

Vodja oddelka:
Friderik Knez
univ. dipl. fiz.
e-pošta: friderik.knez@zag.si
Telefon: 01 280 43 61