Oddelek za gradbeno fiziko

Energetska učinkovitost stavb je v gradbeništvu prepoznana kot temelj trajnostnega gradbeništva in pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju družbe, zato na tem področju izvajamo številne raziskave in je za ZAG eno izmed prioritetnih.

ZAG v Oddelku za gradbeno fiziko združuje:

  • Laboratorij za gradbeno fiziko, ki na področju toplotnih in akustičnih karakteristik materialov in konstrukcij, učinkovite rabe energije stavb in primernih bivalnih pogojev v stavbah izvaja različne raziskave in preskušanja po evropskih in drugih nacionalnih standardih.

Za določene metode preiskav smo akreditirani po SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji pod reg. št. LP-005.

Vodja oddelka:
doc. dr. Katja Malovrh Rebec
univ. dipl. inž. arh.
e-pošta: katja.malovrh@zag.si
T: 01 280 45 14, M: 051 311 370