Žičnice

Žičnice kot transportne naprave za prevoz oseb javnega pomena morajo, ne glede na njihovo starost, zagotavljati visoko stopnjo varnosti obratovanja. Slednje v veliki meri zavisi od stanja posameznih žičniških podsistemov, zlasti nosilnih gradbenih konstrukcij, vrvi, strojno-mehanske opreme, vozil, elektrotehničnih naprav in signalno varnostnih naprav.

ZAG z več desetletnimi izkušnjami na področju žičnic in z najsodobnejšo opremo izvaja:

  • strokovno tehnične preglede žičniških naprav za pridobitev obratovalnega dovoljenja, kot kontrolni organ za žičniške naprave po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 in pooblastilu resornega ministrstva,
  • posebne preglede podsistemov in varnostnih sklopov,
  • neporušne preiskave jeklenih žičnih vrvi z magnetno induktivno metodo za ugotavljanje poškodb, ki zmanjšujejo nosilni presek vrvi,
  • preskušanje sposobnosti dinamične vzdržljivosti nosilnih elementov žičniških naprav na utrujanje,
  • revizije varnostnih analiz žičniških naprav za izdelavo varnostnega poročila,
  • strokovna mnenja o vzrokih nesreč in drugih izrednih dogodkih na žičniških napravah,
  • kontrolo spletanja in zalivanja koncev žičnih vrvi,
  • potrjevanje sposobnosti izvajalcev posebno zahtevnih del z vrvmi (pletenje vrvi in izdelava zalivnih konusov koncev vrvi).

Reference

Strokovno tehnični pregledi naprav v SC:

KRVAVEC

RTC Krvavec, d.d., od novozgrajenih naprav dalje

KRANJSKA GORA

RTC žičnice Kranjska gora, d.d., od novozgrajenih naprav dalje

VOGEL

Žičnice Vogel Bohinj,d.d., od novozgrajenih naprav dalje

CERKNO

Hotel Cerkno d.o.o., od novozgrajenih naprav dalje

GOLTE

Golte d.o.o., od novozgrajenih naprav dalje

VELIKA PLANINA

Velika planina d.o.o., od novozgrajenih naprav dalje

KANIN

ATC Kanin d.o.o., od novozgrajenih naprav do 2013

BELA

Iskra sistemi d.d., od novozgrajenih naprav dalje

STRAŽA BLED

Infrastruktura Bled d.o.o., od novozgrajenih naprav dalje

PLANICA

Zavod za šport RS Planica, od novozgrajene naprave dalje

TIRNA VZPENJAČA NA LJUBLJANSKI GRAD

Javni zavod Ljubljanski grad, od novozgrajene naprave dalje

Posebni pregledi naprav v SC:

KRANJSKA GORA

RTC žičnice Kranjska gora, d.d. 2013

VOGEL

Žičnice Vogel Bohinj,d.d. 2012

CERKNO

Hotel Cerkno d.o.o. 2013

GOLTE

Golte d.o.o., 2012 do 2014

KANIN

ATC Kanin d.o.o. 2012

STRAŽA BLED

Infrastruktura Bled d.o.o. 2012

RATEČE

Smuk d.o.o. 2012

Strokovno tehnični pregledi žičniških naprav:
Milan Grkman, univ. dipl. inž. str.
Telefon: 01 280 45 26
GSM: 041 381 870
Pogoji poslovanja

Posebni pregledi podsistemov in varnostnih sklopov:
mag. Andrej Kranjc, dipl.fiz.
Telefon: 01 280 42 00 (sekretariat)