Certifikati in soglasja

V okviru ZAG sta vzpostavljeni dve neodvisni enoti: Certifikacijska služba in Služba za tehnične ocene in soglasja.

Certifikacijska služba je že od leta 2003 akreditirana za certificiranje gradbenih proizvodov. ZAG je priglašen certifikacijski organ pri Komisiji EU pod številko 1404 za Uredbo 305/2011 (CPR) ter imenovan za vse tehnične specifikacije po 5. členu ZGPro-1 in ima vlogo predstavnika Slovenije v svetovalni skupni priglašenih organov, AG GNB.

Zaradi uveljavitve uredbe št. 305/2011 je bil ZAG v 2012 imenovan za Organ za tehnično ocenjevanje in s tem pridobil pravico priprave in izdaje Evropskih tehničnih ocen (ETA). Od leta 2013 se v okviru Službe pripravljajo Okoljske deklaracije proizvodov (EPD).