Izjava o dostopnosti spletne strani

Ta izjava se nanaša na spletišče www.zag.si, s katerim upravlja Zavod za gradbeništvo Slovenije (v nadaljevanju: ZAG).

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M, 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko zagotovljene naslednje prilagoditve:

 • povečava besedila;
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov;
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona);
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške);
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem;
 • predvidljivo delovanje spletišča;
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom;
 • uporablja se standardni HTML jezik in razširitve, ki so podprte s strani vseh brskalnikov.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.zag.si je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnosti spletišča www.zag.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa;
 • kompleksne sheme postopkov, ki ne ponujajo alternativnega opisa;
 • multimedijske vsebine.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19.4.2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 19.4.2023.

Povratne informacije in kontakti

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

e-pošta: info@zag.si

Dodatna pojasnila glede nedostopne vsebine pa lahko prejmete tudi v okviru telefonskega svetovanja na telefonski številki: 01 280 42 00

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.