Oddelek za geotehniko in prometnice

Cestna, železniška in ostala infrastruktura ob novogradnji in sanacijah zahteva koncept trajnostne gradnje, ki bo odporna na posledice vse večjih obremenitev, klimatske spremembe ter zahteva temeljite preiskave tal in vgradnjo kakovostnih materialov. Naši izkušeni strokovnjaki s pomočjo sodobne opreme izvajajo preglede, preskušanja in preiskave na vseh področjih geotehnike in prometnic na terenu in v laboratoriju. Za določene metode preiskav smo akreditirani po SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji pod reg. št. LP-005.

Oddelek za geotehniko in prometnice sestavljajo:

Vodja oddelka:
doc. dr. Karmen Fifer Bizjak
univ. dipl. inž. geol.
e-pošta: karmen.fifer@zag.si
Telefon: 01 280 42 14