Zgodovina

Predhodnik današnjega Zavoda za gradbeništvo Slovenije je bil Gradbeni inštitut, ki ga je 19. julija leta 1949 ustanovilo Ministrstvo za gradnje pri Vladi takratne Ljudske republike Slovenije. Ustanovljen je bil z namenom, da bi zaradi čimprejšnje obnove v 2. svetovni vojni porušenih objektov pospešeno razvijal znanstveno-raziskovalno delo na področju gradbeništva in njegove naloge so bile:

  • ugotavljanje tehnične kakovosti surovin, gradbenih materialov, elementov in konstrukcij,
  • raziskovanje in preskušanje novih materialov, elementov in konstrukcij,
  • priprava predlogov standardov,
  • preiskave in strokovno ocenjevanje kakovosti tal in načina temeljenja za gradbene namene,
  • preučevanje novih proizvodnih metod.

Vlada LRS je 1. julija 1952 proglasila Gradbeni inštitut za gospodarsko ustanovo s samostojnim financiranjem in ga preimenovala v Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij (ZRMK) z dodatnima nalogama:

  • uvajanje novih tehnologij,
  • organiziranje polindustrijske proizvodnje.

Dne 1. aprila 1991 je Vlada Republike Slovenije proglasila ZRMK za javni zavod. Na osnovi predloga neodvisne komisije Ministrstva za znanost in tehnologijo ter sklepa Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju dela ZRMK v javni raziskovalni zavod z dne 21. aprila 1994 se je ZRMK Ljubljana reorganiziral v dva nova pravna subjekta:

  • javni raziskovalni zavod: Zavod za gradbeništvo Slovenije, ki po sklepu vlade predstavlja osrednjo slovensko inštitucijo za gradbeništvo, in
  • javni zavod, ki se je preimenoval v Gradbeni inštitut ZRMK in se bo preoblikoval v tržno usmerjeno gospodarsko družbo.

Mejniki 1949-2022

1949: Vlada LRS je ustanovila Gradbeni inštitut Slovenije. Njegovi osnovni dejavnosti sta bili raziskovalno-preskuševalno delo in razvoj na področju gradbeništva in industrije gradbenega materiala.

1953: Gradbeni inštitut se je preoblikoval v Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij (ZRMK).

1972: V Mariboru je bila ustanovljena enota za izvajanje dejavnosti na območju severovzhodne Slovenije.

1984: Zgrajen je bil sedemnadstropni prizidek z novimi laboratorijskimi in pisarniškimi prostori.

1986: V Gameljnah pri Ljubljani je bil zgrajen sodoben požarni laboratorij.

1991: ZRMK je v novi državi postal javni zavod.

1994: Del ZRMK se je preoblikoval v javni raziskovalni zavod Zavod za gradbeništvo – ZRMK in postal član FEHRL, Združenja evropskih raziskovalnih centrov v cestni stroki.

1996: Zavod za gradbeništvo – ZRMK se je preimenoval v Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG). Kot partner je sodeloval v prvem mednarodnem projektu, imenovanem PARIS.

1999: Slovenska (SA) in Švedska akreditacija (SWEDAC) sta akreditirali prvih osem laboratorijev. ARRS je ZAG odobril programski skupini Gradbeni objekti ter Gradbeni objekti in materiali.

2000: ZAG je postal član ENBRI, Evropskega združenja gradbenih raziskovalnih inštitutov.2003: ZAG je postal slovenski organ za tehnična soglasja. Od tedaj dalje predstavlja Republiko Slovenijo v Evropski organizaciji za tehnična soglasja, EOTA.

2004: ZAG je po Direktivi o gradbenih proizvodih 89/106/EGS (CPD) pridobil status priglašenega organa EU s številko 1404.

2006: ZAG je prevzel vodenje nacionalne zrcalne skupine organov za ugotavljanje skladnosti OUS.

2007: Slovenski inštitut za kakovost (SIQ) je ZAG podelil certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2000. ZAG je bil med soustanovitelji združenja E2B (Energy Efficient Buildings).

2008: ZAG je skupaj z družbama DDC in DRC v Ljubljani organiziral največjo evropsko konferenco na področju cestnega transporta Transport Research Arena (TRA). Urad RS za meroslovje je ZAG imenoval za nosilca referenčnega etalona za veličine sila, trdota in množina snovi za cement. Direktor ZAG dr. Andraž Legat je postal podpredsednik združenja FEHRL.

2009: ARRS je ZAG odobril financiranje infrastrukturnega programa Preizkušanje materialov in konstrukcij. Direktor ZAG dr. Andraž Legat je postal predsednik evropskega združenja ENBRI.

2011: ZAG je v sodelovanju z industrijskimi in raziskovalnimi partnerji vodil kompetenčni center TIGR: Trajnostno in inovativno gradbeništvo.

2012: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ZAG imenovalo za organ za tehnično ocenjevanje. Agencija republike Slovenije za okolje je ZAG pooblastila za ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom.

2013: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je ZAG imenovalo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je ZAG pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic. ZAG je dopolnil obseg dejavnosti kot priglašeni organ z identifikacijsko številko 1404 s pridobitvijo statusa priglašenega organa tudi po Uredbi o gradbenih proizvodih 305/2011 (CPR).

2014: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je ZAG pooblastilo za opravljanje strokovno-tehničnih pregledov žičniških naprav.

2016: Z evropskimi sredstvi je bil zgrajen prizidek laboratorija za konstrukcije. ZAG je bil v okviru Teaming projekta soustanovitelj Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE).

2017: ZAG je bil med soustanovitelji štirih SRIP (strateških razvojno-inovacijskih partnerstev).

2021: ZAG je odprl novo poslovno enoto v Dobrovcih.

2022: ZAG je v Logatcu odprl največji požarni laboratorij v tem delu Evrope.