Materiali v stiku s pitno vodo

Voda je ena od osnovnih dobrin, nujnih za življenje. V Sloveniji imamo visoko kakovost virov pitne vode, ki je dostopna skoraj vsem prebivalcem. Pitna voda iz pipe je razkošje, in ključno je, da ohranjamo njeno kvaliteto od izvira do porabnika.

Kakovost vode na izviru je odvisna od okolja in zunanjih obremenitev, kot sta kmetovanje in ravnanje z odpadki. Poleg velike pozornosti pri zagotavljanju neoporečnosti virov pitne vode, je zelo pomemben vidik tudi kritična izbira materialov v vodovodnem sistemu. Iz materialov, ki so v stiku s pitno vodo, se lahko v vodo sproščajo njihove sestavine, morebitni reakcijski produkti in nečistoče. Zaradi sproščanja omenjenih snovi se lahko poslabša kakovost vode in v določenih primerih voda lahko postane zdravstveno neustrezna.

V začetki junija 2023 je v Sloveniji začela veljati nova Uredba o pitni vodi (Ur.l. RS št.61/2023).  Ta v svojem 9. členu navaja, da morajo materiali in proizvodi, ki so namenjeni za uporabo v sistemih za oskrbo s pitno vodo ali internih vodovodnih napeljavah (IVN), izpolnjevati minimalne higienske zahteve. To pomeni, da materiali, ki v takih sistemih prihajajo v stik s pitno vodo, ne smejo neposredno ali posredno vplivati na zdravje ljudi, negativno vplivati na barvo, vonj ali okus pitne vode, spodbujati rasti mikrobov in povzročati večjega sproščanja onesnaževal v pitno vodo, kot je sprejemljivo za predvideni namen.

V skladu z 39. členom Uredbe o pitni vodi se do sprejetja harmonizirane zakonodaje na ravni Evropske unije za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov za stik s pitno vodo po 9. členu Uredbe uporabljajo »Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, P-MPPV« (v nadaljevanju: Priporočila). Pri pripravi Priporočil je sodeloval tudi Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), objavljena pa so na spletni strani NIJZ.

Preiskave in certificiranje proizvodov za stik s pitno vodo

Zavod za gradbeništvo Slovenije lahko ponudi celovite preiskave stanja materialov vašega internega vodovodnega omrežja, identifikacijo njegovih problematičnih delov, pa tudi ustreznost posameznih gradbenih proizvodov, ki jih želite vgraditi v vaš sistem oskrbe s pitno vodo.

Za več informacij o preiskavah interne vodovodne napeljave se lahko obrnete na Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito:  kovine@zag.si

Za več informacij o preiskavah cementnih proizvodov se lahko obrnete na Laboratorij za cemente, malte in keramiko: veziva@zag.si

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije je možno skladno s Priporočili tudi certificiranje kovinskih, organskih, cementnih in kombiniranih gradbenih proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo.

Certificiranje po Priporočilih zajema ocenjevanje in preverjanje ustreznosti lastnosti proizvoda za stik s pitno vodo po Uredbi o pitni vodi (Ur.l. RS št.61/2023) in na Zavodu za gradbeništvo Slovenije poteka po certifikacijski shemi SR 141 »Gradbeni proizvodi namenjeni za stik s pitno vodo«. Certificiranje je namenjeno proizvajalcem, pa tudi distributerjem in uvoznikom gradbenih proizvodov, namenjenih za stik s pitno vodo.

Pregled izdanih certifikatov je na voljo na strani ZAG certifikacijske službe.

Za več informacij o certificiranju proizvodov za stik s pitno vodo se lahko obrnete na Certifikacijsko službo:  certifikati@zag.si

Reference najdete na povezavi.