Oddelek za požarno-varno trajnostno grajeno okolje

  • Požarni laboratorij in požarno inženirstvo na svojem področju izvajata preskušanja in preiskave požarne odpornosti in odziv materialov na ogenj ter izdeluje študije požarne varnosti in izvaja razvojno raziskovalne aktivnosti na širšem področju požarnega inženirstva.
  • Odsek za požarne raziskave in inovacije je rezultat uspešne prijave projekta na razpis ERA Chair Obzorje 2020, ki je del delovnega programa Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe (ang. Spreading Excellence and Widening Participation).

    Oddelek si prizadeva ustvariti in podpreti močan raziskovalno-razvojni center, osredotočen na južno in srednjo Evropo, na področju požarno varnega in trajnostno grajenega okolja.

Vodja oddelka:
Grunde Jomaas, PhD.
e-pošta: grunde.jomaas@zag.si
Telefon: 070 443 039