Delavnica projekta ADRISEISMIC

13.12.2022

ZAG je pripravil zadnjo delavnico projekta ADRISEISMIC z naslovom »Zmanjšanje potresne ranljivosti grajenega okolja s krepitvijo lokalnih mehanizmov«. Delavnica je potekala 29. 11. 2022 hibridno – v živo na ZAG-u in preko spleta.

Cilj projekta je zmanjšanje potresne ranljivosti grajenega okolja s poudarkom na stavbah kulturne dediščine v mestnih središčih v vseh državah konzorcija, tj. v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem, v Srbiji, Albaniji in Grčiji.

Delavnica je bila vsebinsko razdeljena na tri delovne sklope:

  • WPT1: Obstoječe norme in spodbude za zmanjševanje potresne ranljivosti grajenega okolja.
  • WPT2: Tehnike utrjevanja in metode za zmanjševanje potresne ranljivosti grajenega okolja.
  • WPT3: Izobraževanja na področju potresne ranljivosti grajenega okolja.

Delavnice so se udeležili naslednji vabljeni strokovnjaki s tega področja, ki so aktivno vpeti v problematiko, ki jo obravnava projekt: mag. Marjana Lutman, dr. Meta Kržan, Tomaž Strmole iz podjetja Elea iC, dr. Simon Petrovčič in Petra Prašnikar s Fakultete za arhitekturo, Dejan Prebil z Inženirske zbornice Slovenije, Marta Skubic z Ministrstva za okolje in prostor, dr. Samo Gostič z GI ZRMK, Matevž Bergant iz podjetja GRAS, Toni Tomšič iz podjetja SIKA ter Igor Peršolja z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

V uvodnem delu vsakega delovnega sklopa so bile s strani organizatorjev delavnice predstavljene pretekle in nadaljnje aktivnosti ter dosedanji rezultati, sledila pa je diskusija z vabljenimi strokovnjaki.

Delavnico so pripravili dr. Petra Triller, dr. Maja Kreslin in Katja Slanc z ZAG-a ter dr. Jure Snoj iz podjetja Elea, ki je ZAG-ov zunanji partner za drugi vsebinski delovni sklop projekta.
V sklopu projekta trenutno potekajo zaključne aktivnosti, projekt se zaključi 28. 2. 2023.

Več o projektu ADRISEISMIC si lahko preberete na naslednjih straneh:

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice