Dr. Majda Pavlin postala članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti

03.04.2023

V EU potekajo prizadevanja, da bi se izboljšal položaj žensk v znanosti, še posebej pri višjih stopnjah akademskih karier in pri odločanju in veseli nas, da je dr. Majda Pavlin postala članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti v mandatnem obdobju 2023 – 2026.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ob pomoči strokovnega telesa Komisije za enake možnosti na področju znanosti sledi načelu uravnoteženega zastopanja obeh spolov pri pripravi pravnih aktov in drugih strateških dokumentov na področju znanosti ter pri imenovanju delovnih teles v pristojnosti ministrstva. Podpira tudi promocijske in druge dejavnosti na področju zagotavljanja enakih možnosti v znanosti.

Več najdete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/komisija-za-enake-moznosti-na-podrocju-znanosti/

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice