Dr. Sabina Jordan nova direktorica SRIP PSiDL

23.02.2024

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) je bilo uspešno na Javnem razpisu za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom za obdobje 2023 – 2026«. Kot poslovodeči partner konzorcija ZAG-TECES-GZS ima ZAG v partnerstvu vodilno vlogo in na 24. seji upravnega odbora je bil sprejet sklep, da se za nadaljnje obdobje delovanja SRIP PSiDL na mesto direktorice z dnem 16. 2. 2024 imenuje dr. Sabino Jordan.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) predstavlja eno izmed desetih ključnih dolgoročnih razvojnih partnerstev v podporo Slovenski strategiji trajnostne pametne specializacije  (S5). Ambicija S5 je, da Slovenija na nišnih področjih preide od sledilca do soustvarjalca globalnih trendov, od dobavitelja komponent v pomembnega razvojnega partnerja in nosilca raziskovalnih in inovacijskih aktivnosti, kot tudi proizvodnih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo. Cilj S5 je zeleni prehod, kar pomeni temeljito preobrazbo gospodarstva in družbe v inovativno, nizkoogljično, digitalno ter družbo temelječo na znanju.

SRIP PSiDL je kot instrument vzpostavljanja raziskovalno-razvojno inovacijskega okolja na področju trajnostnih pametnih stavb prepoznan kot pomemben dejavnik izvajanja S5. Njegova vizija je vzpostaviti trajno partnerstvo, ki bo omogočalo celovite rešitve za izgradnjo pametnega, trajnostno naravnanega, zdravega, okolju in uporabniku prijaznega, povezljivega in energijsko samozadostnega bivalnega in delovnega okolja prihodnosti na osnovi predvsem slovenskega znanja in slovenske proizvodnje.

Več informacij o SRIP PSiDL najdete na povezavi https://srip-pametne-stavbe.si/sl/.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice