GEORIS info day in konzorcijski sestanek

17.05.2023

ZAG je 11. 5.2023 skupaj z Geološkim zavodom Slovenije organiziral “GEORIS info day”, kjer smo predstavili inovativne tehnologije za predelavo mineralnih odpadkov na območju vzhodne in jugovzhodne Evrope. Sodelovali sta dr. Vilma Ducman in dr. Sabina Dolenec.

Dopoldan so potekala predavanja za potencialne uporabnike tehnologij, kjer je dr. Vilma Ducman med drugim predstavila primere proizvodov pridobljenih na osnovi geopolimerizacije oz. alkalijske aktivacije, dr. Gorazd Žibert pa skupaj z dr. Sabino Dolenec register sekundarnih surovin, ki bi se eventualno lahko uporabile za proces alkalijske aktivacije.

Po predavanjih je potekala krajša razprava med udeleženci in izmenjava idej o uporabi nekaterih odpadnih surovin v njihovih sektorjih. Popoldan je sledil sestanek konzorcija, na katerem so bile pregledane dosedanje aktivnosti in plani za naprej.
Drugi dan smo organizirali ekskurzijo v nov ZAG-ov Požarni laboratorij v Logatec.

Več o projektu EORIS-KAVA9 – Inovativne tehnologije za predelavo odpadkov v regiji ESEE:
Univerza KU Leuven (BE) in podjetje ENALOS (GR) sta razvili tehnologijo geopolimerizacije, ki jo sestavlja modularna, mobilna enota, ki jo je mogoče spraviti v zabojnik in prevažati na lokacijo za proizvodnjo materialov z visoko dodano vrednostjo. Te nove materiale lahko uporabljamo v različnih sektorjih, kot sta gradbeništvo in avtomobilska industrija (deli za katalizatorje). V Sloveniji se bodo na ta način proizvajali tlakovci v podjetju SIJ Akroni, ki bodo vgrajeni na demo lokaciji s strani Gorenjske gradbene družbe, ZAG pa bo med drugim sodeloval v tehnično podporo pilotni proizvodnji in s testiranji tako dobljenih proizvodov.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice