Javni poziv za izbiro kandidatov iz vrst uporabnikov v upravnem odboru ZAG

23.06.2023

Znanstveni svet ZAG vabi zainteresirane kandidate, da kandidirajo za predstavnika iz vrst uporabnikov v upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije. Znanstveni svet imenuje tri člane UO iz vrst uporabnikov ZAG, ki so izbrani na podlagi tega javnega poziva in ob upoštevanju pogoja, da lahko iz iste institucije prihaja samo en član UO. Predstavnik je v upravni odbor Zavoda za gradbeništvo Slovenije imenovan za mandatno obdobje štirih let oziroma do izteka mandata upravnega odbora.

Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za predstavnika v upravnem odboru Zavoda za gradbeništvo Slovenije« na naslov Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov petra.redelonghi@zag.si, z naslovom zadeve »Prijava za predstavnika v upravnem odboru Zavoda za gradbeništvo Slovenije«.

Rok prijave je ponedeljek, 10. 7. 2023.

Več o prijavi, pogojih in merilih je zapisano v pripetem pozivu.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice